Kako postati gradonačelnik ili župan?

02. travnja 2013.

Lokalni izbori su pred vratima, no što je to uopće kandidiranje i tko predlaže kandidate i liste? Koliko je potpisa potrebno i je li moguće uhvatiti što se uhvatiti da pa se kandidirati i za gradonačelnika i za župana? Sve to samo su neka od pitanja koja muče građane, a odgovore mogu pronaći u GONG-ovom Vodiču za kandidiranje na lokalnim izborima 2013.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista i kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika dužne su prikupiti i političke stranke. Nakon raspisivanja izbora potražite obrasce koje će objaviti Državno izborno povjerenstvo, a koji će biti dostupni na njihovoj Internet stranici www.izbori.hr.

Nitko se ne može istovremeno  kandidirati, primjerice za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana. Birači mogu svojim potpisom poduprijeti više od jednog prijedloga lista ili kandidata.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista i kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidatura podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog  računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Za detaljne informacije svakako pogledajte GONG-ov Vodič za kandidiranje na lokalnim izborima 2013.

chevron-right