Istraživanje, zagovaranje i educiranje

30. ožujka 2013.

GONG radi tako da se unutar svakog programa provode aktivnosti jednom od tri metode rada čime se osigurava kvaliteta i primjenjivost rezultata aktivnosti programa.

Riječ je o cikličkom procesu – prvo se istražuje odabrana tema da bi rezultati istraživanja bili podloga zagovaranju promjena kod donositelja političkih odluka, a naposljetku slijedi edukacija, kako građana, tako i svih onih koji provode promjene.

Više pročitajte ovdje.

chevron-right