Vlada imenovala hrvatske članove EGSO-a

22. ožujka 2013.

Vlada je imenovala hrvatske predstavnike u Europski gospodarsko-socijalni odbor - savjetodavno tijelo Europske unije, koje zastupa interese poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva te se smatra mostom između institucija Europske unije i civilnog društva.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 81. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. imenovala je hrvatske predstavnike u Europski gospodarsko-socijalni odbor, a oni su:

- Davor Majetić na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca

- Dragica Martinović Džamonja na prijedlog Hrvatske gospodarske komore,

- Violeta Jelić na prijedlog Hrvatske obrtničke komore

- Marija Hanževački na prijedlog Nezavisnih hrvatskih sindikata

- Anica Milićević-Pezelj na prijedlog Saveza samostalnih sindikata Hrvatske

- Vilim Ribić na prijedlog Matice hrvatskih sindikata

te na prijedlog Vladinog Ureda za udruge temeljem javnog poziva

- Lidija Pavić-Rogošić

- Marina Škrabalo

- Toni Vidan.

chevron-right