Kako će organizacije civilnog društva preživjeti ulazak RH u EU?

24. siječnja 2013.

U uvjetima paneuropske ekonomske krize koja potresa cijelu Europsku uniju, Europski socijalni fond posebno je dragocjen izvor financiranja onih programa koji doprinose ublažavanju negativnih posljedica i pružanju novih mogućnosti posebno ranjivih društvenih skupina u sferi zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, itd.

Radi smanjivanja razlika u razvoju među državama članicama EU-a i među europskim regijama, i Republika Hrvatska će moći, nakon ulaska u Europsku uniju 1.7.2013., koristiti sredstva iz tog fonda, tako da samo za drugu polovicu 2013. godine Hrvatskoj postaje dostupno 60 milijuna eura.

Međutim, s obzirom na dosadašnja iskustva u pripremi i planiranju prioriteta u Hrvatskoj, postoji zabrinutost oko načina definiranja i kvalitete predloženih projekata koji bi morali biti utemeljeni na stvarnim potrebama vezanim uz zapošljavanje, obrazovanje, socijalnu zaštitu najranjivijih skupina i razvoj socijalnih usluga u zajednici.

Upravo su organizacije civilnog društva u Hrvatskoj pružateljice podrške u tom smislu, a pokazale su se sposobnima prolaziti kroz procedure dobivanja europskih sredstava o čemu svjedoče podaci o dosadašnjoj apsorpciji 99 posto pretpristupnih fondova. K tome, OCD-i doprinose demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava i jačanju vladavine prava, ali i državnom proračunu - prema podacima Ministarstva financija, u odnosu na 2010. godinu kada su organizacije civilnog društva zapošljavale 17.724 osobe, u 2011. zabilježen je rast na 18.667 zaposlenih što iznosi preko pet posto.

Nakon što su OCD-i putem otvorenog pisma „Hoće li civilno društvo preživjeti ulazak u EU?“ tražili uključivanje u proces donošenja odluka o prioritetima ESF-a u Hrvatskoj, putem Savjeta za razvoj civilnog društva izabrani su predstavnici organizacija civilnog društva za sedam Tematskih radnih skupina za pripremu programskih dokumenata za strukturne i Kohezijski fond, koje su počele s radom 10. prosinca 2012. godine.

Kako bi se osigurala suradnja organizacija civilnog društva i tijela državne uprave, prilikom planiranja ESF prioriteta, tražimo:
1. razvoj civilnog društva definirati kao zaseban i općenit prioritet u svakom operativnom programu
2. uključiti OCD-e kao partnere i korisnike projekata u prioritete operativnih programa svih tijela državne uprave
3. pri radu tematskih radnih skupina za planiranje ESF prioriteta staviti poseban naglasak na područja zapošljavanja i reforme javne uprave
4. osigurati grant sheme podjednako za makro i mikro projekte OCD-a putem UZUVRH-a i ostalih tijela državne uprave
5. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo financija trebaju osigurati neprofitnim organizacijama adekvatna sredstva za predfinanciranje projekata u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa projekta u vidu uplate nakon potpisa ugovora.

Ove zahtjeve podržavaju sljedeće organizacije civilnog društva:

1. Academus
2. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
3. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
4. Društvo za psihološku pomoć
5. Autonomni centar - ACT
6. DEŠA - Dubrovnik
7. Riječki sportski savez
8. Udruga malih sirara Osječko-baranjske županije Siros
9. Hrvatska gorska služba spašavanja
10. GONG
11. Zelena akcija
12. Savez udruga Klubtura
13. Institut za demokraciju IDEMO
14. Ženska udruga "Izvor"
15. Srpski demokratski forum SDF
16. Pokreni ideju – Udruga za promicanje socijalnih inovacija (Hub Zagreb inicijativa)
17. LAG Sumaniovći
18. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
19. Udruga invalida rada Vukovar
20. CEDEPE - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
21. Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
22. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda "Cenzura plus"
23. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
24. Hrvatski pravni centar
25. Hrvatski crveni križ
26. Centar za edukaciju i informiranje potrošača
27. Partnerstvo za društveni razvoj
28. Centar za žene žrtve rata ROSA
29. Udruga za promicanje projektne kulture “EU klub”
30. Udruženje stanara grada Osijeka
31. Razvojna agencija Sjever
32. Mreža mladih Hrvatske
33. Udruga invalida rada Vukovar
34. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“
35. Organizacija za građanske inicijative OGI
36. Transparency International Hrvatska
37. Centar za građanske inicijative Poreč
38. Udruga DOOR
39. Građanska organizacija razvoja društva -GORD
40. HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula
41. Centar za razvoj demokracije – CERD, Split
42. Udruga žena Vukovar
43. Udruga žena Romkinja " Romsko srce"
44. Udruga „IZVOR“
45. Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih "PREVENCIJA"
46. Forum za slobodu odgoja
47. Centar za mirovne studije
48. Zelena Istra
49. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
50. „Projekt građanskih prava“ Sisak
51. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
52. Udruženje BARANJA
53. Zagreb PRIDE
54. Moslavina media servis
55. UP – Udruga za društveni razvoj
56. Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM
57. Hrvatsko debatno društvo
58. SUSH – Savez udruga stanara Hrvatske
59. B.a.b.e.
60. Dalmatinski odbor solidarnosti
61. Udruga za samozastupanje
62. Volonterski centar Zagreb
63. Documenta
64. Kuća ljudskih prava
65. Volonterski centar Osijek
66. Udruga Franjo Košćec
67. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život''- PUŽ
68. Eko Pan
69. Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
70. Udruga Mobbing
71. Ekološka udruga "Krka" Knin
72. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus
73. Eko - Zadar
74. Zeleni Osijek
75. Koordinacija udruga za djecu
76. Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
77. Brodsko ekološko društvo-BED
78. DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
79. Roda - Roditelji u akciji
80. Ženska soba - Centar za seksualna prava
81. Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" Pakrac
82. Udruga Nobilis
83. Fade In
84. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
85. Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

chevron-right