Hoće li civilno društvo preživjeti ulazak RH u EU?

25. listopada 2012.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mijenjaju se pravila igre u financiranju organizacija civilnog društva, međutim, još uvijek nema temelja za optimistične tvrdnje o spremnosti Hrvatske da povuče ponuđena sredstva i osigura održivost i nastavak razvoja nevladinog sektora koji je već sada poželjan poslodavac za jednog od 58 građana Hrvatske.

Naime,već mjesec dana navedene organizacije civilnog društva od nadležnih ministarstava čekaju informacije o proceduri definiranja prioriteta za financiranje od 2014. do 2020., a prema informacijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, radne skupine započinju s radom tijekom ovog mjeseca!

Od 2014. do 2020. novac iz Europskog socijalnog fonda (ESF-a), jednog od najvećih europskih izvora financiranja projekata i programa, bit će dostupan samo onima koji su obuhvaćani unaprijed definiranim područjima financiranja. S obzirom da je ESF uspostavljen radi smanjivanja razlika u razvoju između država članica EU-a i europskih regija s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije, prioriteti financiranja prilagođeni su realnom stanju na terenu te svaka država za sebe definira svoje prioritete. Tako je, primjerice, civilni sektor u Velikoj Britaniji usmjeren na malo i srednje poduzetništvo, no ukoliko bi se ovakva politika primijenila pri definiranju prioriteta financiranja ESF-a za Hrvatsku, održivost organizacija civilnog društva bila bi nemoguća.

S obzirom da organizacije civilnog društva u Hrvatskoj doprinose demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava i jačanju vladavine prava, smatramo da je neophodno hitno uključiti predstavnike civilnog sektora u izradu prioriteta za ostvarivanje potpora organizacijama civilnog društva.

K tome, upravo je nevladin sektor izvor prihoda državnog proračuna te novih radnih mjesta: prema podacima Ministarstva financija, u odnosu na 2010. godinu kada su organizacije civilnog društva zapošljavale 17.724 osobe, u 2011. zabilježen je rast na 18.667 zaposlenih što iznosi preko pet posto.

Stoga, u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 85 organizacija civilnog društva traži od Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU da informira javnost o procesu donošenja odluka o definiranju prioriteta za financiranje od 2014. do 2020. te dauključi predstavnike civilnog sektora u izradu prioriteta i procedura financiranja.

Organizacije civilnog društva koje podržavaju ovu inicijativu:

1. Academus
2. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
3. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
4. Društvo za psihološku pomoć
5. Autonomni centar - ACT
6. DEŠA - Dubrovnik
7. Riječki sportski savez
8. Udruga malih sirara Osječko-baranjske županije Siros
9. Hrvatska gorska služba spašavanja
10. GONG
11. Zelena akcija
12. Savez udruga Klubtura
13. Institut za demokraciju IDEMO
14. Ženska udruga "Izvor"
15. Srpski demokratski forum SDF
16. Pokreni ideju – Udruga za promicanje socijalnih inovacija (Hub Zagreb inicijativa)
17. LAG Sumaniovći
18. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
19. Udruga invalida rada Vukovar
20. CEDEPE - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
21. Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
22. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda "Cenzura plus"
23. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
24. Hrvatski pravni centar
25. Hrvatski crveni križ
26. Centar za edukaciju i informiranje potrošača
27. Partnerstvo za društveni razvoj
28. Centar za žene žrtve rata ROSA
29. Udruga za promicanje projektne kulture “EU klub”
30. Udruženje stanara grada Osijeka
31. Razvojna agencija Sjever
32. Mreža mladih Hrvatske
33. Udruga invalida rada Vukovar
34. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“
35. Organizacija za građanske inicijative OGI
36. Transparency International Hrvatska
37. Centar za građanske inicijative Poreč
38. Udruga DOOR
39. Građanska organizacija razvoja društva -GORD
40. HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula
41. Centar za razvoj demokracije – CERD, Split
42. Udruga žena Vukovar
43. Udruga žena Romkinja " Romsko srce"
44. Udruga „IZVOR“
45. Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih "PREVENCIJA"
46. Forum za slobodu odgoja
47. Centar za mirovne studije
48. Zelena Istra
49. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
50. „Projekt građanskih prava“ Sisak
51. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
52. Udruženje BARANJA
53. Zagreb PRIDE
54. Moslavina media servis
55. UP – Udruga za društveni razvoj
56. Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM
57. Hrvatsko debatno društvo
58. SUSH – Savez udruga stanara Hrvatske
59. B.a.b.e.
60. Dalmatinski odbor solidarnosti
61. Udruga za samozastupanje
62. Volonterski centar Zagreb
63. Documenta
64. Kuća ljudskih prava
65. Volonterski centar Osijek
66. Udruga Franjo Košćec
67. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život''- PUŽ
68. Eko Pan
69. Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
70. Udruga Mobbing
71. Ekološka udruga "Krka" Knin
72. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus
73. Eko - Zadar
74. Zeleni Osijek
75. Koordinacija udruga za djecu
76. Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
77. Brodsko ekološko društvo-BED
78. DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
79. Roda - Roditelji u akciji
80. Ženska soba - Centar za seksualna prava
81. Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" Pakrac
82. Udruga Nobilis
83. Fade Inn
84. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
85. Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

chevron-right