Umjesto većeg sudjelovanja građana, lokalnoj samoupravi slijedi refeudalizacija

17. listopada 2012.

Iako je razvidno poboljšanje procesa izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te o lokalnim izborima u odnosu na sve dosadašnje pokušaje, zabrinjava sadržaj zakonskih prijedloga koje je Vlada danas poslala u saborsku proceduru.

Iako je razvidno poboljšanje procesa izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te o lokalnim izborima u odnosu na sve dosadašnje pokušaje, zabrinjava sadržaj zakonskih prijedloga koje je Vlada danas poslala u saborsku proceduru. Što se tiče pripreme zakonskih izmjena, naime, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva uključeni su u uglavnom transparentan rad radnih skupina Ministarstva uprave u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, a i sami zakonski prijedlozi raspravljat će se u redovnoj, umjesto hitne saborske procedure.

Međutim, konačni prijedlozi zakona ne održavaju ključne prijedloge stručnjaka i civilnog društva: umjesto povećanja participativnosti i demokratičnosti izbornog procesa, uloga aktivnih građana se marginalizira. Uz nedostatke u sustavu međusobnog ograničavanja institucija i ravnoteže vlasti (checks and balances), popuštanje pritiscima gradonačelnika i župana na štetu predstavničkih tijela i građana vodi u smjeru refeudalizacije lokalne samouprave.

Konkretne primjedbe GONG-a odnose se na:

1. ukidanje mogućnosti birača da sudjeluju u smjeni (grado)načelnika i župana, bez smislenog obrazloženja

o Obezvrjeđuje se značaj neposrednog izbora (grado)načelnika i župana budući da se istim onim građanima koji su izabrali kandidata oduzima jedini instrument da ga smijene ako su nezadovoljni njegovim radom. Mogućnost istovremenog raspuštanja predstavničkog i izvršnog tijela nije zamjena za opoziv na inicijativu građana, s obzirom da je raspuštanje predviđeno samo u situaciji nedonošenja proračuna.
o Oslabljuje se uloga građana čime institucionalna pravila potiču političku apatiju i neaktivnost građana. Moguća je nakaradna situacija u kojoj grado(načelnik) i župan koji je izgubio svu potporu među biračima ostaje na funkciji samo zahvaljujući klijentelističkoj suradnji sa članovima predstavničkog tijela.

2. ograničavanje mogućnosti birača da pokrenu referendum, bez smislenog obrazloženja

o Nije u skladu s Poveljom o lokalnoj samoupravi da kada birači podnose prijedlog za referendum, Ministarstvo uprave ispituje formalnu ispravnost podnesenog prijedloga. Naime, državno tijelo može nadzirati samo zakonitost rada lokalnog tijela, ali ne i formalnu ispravnost prijedloga za referendum. Iako je i praksa s prijedlozima za referendum na nacionalnoj razini pokazala značajne nedostatke, ipak je Ustavni sud veća garancija političke neovisnosti u procjenjivanju ispravnosti inicijative od Ministarstva uprave.

3. neprimjereno jačanje ovlasti i pozicije (grado)načelnika i župana bez djelotvornih mehanizama ravnoteže i kontrole u odnosu na predstavnička tijela i građane

o Neprimjereno je (grado)načelnicima i županima dati ovlasti da samostalno, bez suglasnosti predstavničkog tijela, imenuju članove uprava i nadzornih odbora u javnim ustanovama i tvrtkama u vlasništvu jedinice ako ne postoji adekvatan mehanizam kontrole predstavničkog tijela i nadzora javnosti.
o Nejasno je zašto se razrješenje (grado)načelnika i župana predviđa samo u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i to samo za slučaj nedonošenja lokalnog proračuna. K tome, predloženo rješenje ne sprečava zloupotrebe u slučaju bojkota od strane predstavničkog tijela ili neprofesionalnosti samih čelnika.

Prilikom saborske rasprave o predloženim promjenama zakona,GONGpoziva saborske zastupnike da obrate pozornost na sljedeće preporukeprema kojima je potrebno:

· zadržati i liberalizirati mogućnost opoziva (grado)načelnika i župana (fleksibilnije odredbe o broju zahtijevanih potpisa građana, imajući u vidu broj birača u pojedinoj jedinici),
· očuvati ravnotežu ovlasti izvršne i predstavničke vlasti,
· uskladiti odredbe o nadzoru zakonitosti raspisivanja referenduma s Poveljom o lokalnoj samoupravi,
· izmijeniti Zakon o referendumu kako bi se ujednačila pravila za održavanje lokalnog referenduma s onima za održavanje državnog referenduma (za valjani opoziv bi trebala biti potrebna minimalno ona većina koja je čelnika izabrala + 1 glas),
· definirati mehanizme prevencije zloupotrebe medija koji su u vlasništvu lokalnih jedinica te pravila medijskog praćenja kampanje za lokalne izbore,
· propisati jedinstveni izborni postupak za sve izbore.

Nakon prvog čitanja prijedloga u Hrvatskom saboru, GONG očekuje da Ministarstvo uprave organizira javnu raspravu kako bi se sučelili, s jedne strane, argumenti veće autonomije (grado)načelnika i župana te, s druge strane, argumenti veće odgovornosti predstavničkih tijela i građana.

chevron-right