Umjesto registrom donatora političkih stranaka i kampanja, Vlada se protiv korupcije planira boriti registrom cijepljenih pasa

18. rujna 2012.

Organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 zabrinute su za nastavak borbe protiv korupcije jer je Ministarstvo pravosuđa napravilo korak unatrag kad je u javnu raspravu početkom rujna uputilo nekoherentan Nacrt Akcijskog plana uz nacionalnu Strategiju suzbijanja korupcije. Tim bi se planom trebale koordinirati aktivnosti brojnih tijela vlasti u sprečavanju i razotkrivanju korupcije, međutim, on ne zadovoljava niti jedan od neophodnih elemenata smislenih akcijskih planova.

Organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 zabrinute su za nastavak borbe protiv korupcije jer je Ministarstvo pravosuđa napravilo korak unatrag kad je u javnu raspravu početkom rujna uputilo nekoherentan Nacrt Akcijskog plana uz nacionalnu Strategiju suzbijanja korupcije.

Tim bi se planom trebale koordinirati aktivnosti brojnih tijela vlasti u sprečavanju i razotkrivanju korupcije, međutim, on ne zadovoljava niti jedan od neophodnih elemenata smislenih akcijskih planova: nema analize stanja, korupcijski rizici nisu identificirani, ciljevi nadležnih tijela nisu dovoljno specifični ni mjerljivi, a većina predloženih aktivnosti nema ni obrazloženja ni adekvatne resurse. Istovremeno, dok se kod nekih državnih tijela pojavljuje inflacija aktivnosti s nejasnim učincima (Ministarstvo poljoprivrede), neka ključna tijela spomenuta su tek simbolično (upravni nadzor) ili nikako (Državni inspektorat).

U odnosu na glavni antikorupcijski alat - pravo građana na pristup informacijama, u nacrtu Akcijskog plana Ministarstva pravosuđa nije ni spomenut aktualni proces promjena Zakona o pravu na pristup informacijama, kao ni dodatna sredstva potrebna za provedbu zakona i edukaciju službenika. S druge strane, ističe se važna uloga Ministarstva poljoprivrede koje planira "redovito osvježavati upisnike na internetskim stranicama" s fokusom na registre cijepljenih pasa i trgovaca stokom. Dok će država osigurati da vlasnici pasa imaju sve potrebne isprave o svojim ljubimcima, te da se javno dostupni podaci o cijepljenim psima usklađuju jednom mjesečno, takav registar i dalje nije u planu za donatore političkih stranaka i kampanja.

Regulacija sukoba javnih i privatnih interesa nimalo se ne problematizira kao da je razumijevanje ove problematike postalo dijelom političke kulture, a ni Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa još nije izabrano. Usput, od njega se očekuju prvenstveno edukativne i promotivne aktivnosti - poput brošure, sa zasad nedefiniranim sredstvima. Sustav zaštite zviždača ostat će bez odgovora na probleme sekundarne viktimizacije zviždača, ali će se izraditi prigodna brošura, s time da se kao posebna antikorupcijska aktivnost nabraja njena objava na internetu.

Sprečavanje korupcije u gospodarstvu planira se putem raznih inspekcija, ali bez spomena Državnog inspektorata i inspekcije rada. O korupciji u trgovačkim društava u većinskom državnom vlasništvu neće se koordinirano brinuti, dok će za brigu o nekretninama u državnom vlasništvu konkurirati i Agencija za upravljanje državnom imovinom i Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Dok će Ministarstvo poduzetništva tražiti sporazum o suradnji s Državnim odvjetništvom, tj. USKOK-om, o regulaciji lobiranja nema niti jedne riječi!

S obzirom da sadržaj i kvaliteta nacrta Akcijskog plana upućuju na zaključak da će se glavni pomaci u suzbijanju i borbi protiv korupcije opet dogoditi "slučajno" ili barem neovisno o svemu planiranome, od ministra pravosuđa Orsata Miljenića, koji je predsjednik Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije, tražimo jasno preuzimanje odgovornosti.

chevron-right