Vlada osnovala Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

05. rujna 2012.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije. Strategijom suzbijanja korupcije određeno je da će suradnja nadležnih državnih tijela u ostvarenju svih obveza i zadataka u skladu sa zakonom biti koordinirana kroz aktivnosti nadležnih ministarstava i drugih nadležnih državnih tijela.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije. Strategijom suzbijanja korupcije određeno je da će suradnja nadležnih državnih tijela u ostvarenju svih obveza i zadataka u skladu sa zakonom biti koordinirana kroz aktivnosti nadležnih ministarstava i drugih nadležnih državnih tijela.

Uloga Povjerenstva je strateško praćenje provedbe nacionalnih dokumenata koji se odnose na suzbijanje korupcije. U ostvarivanju svoje uloge Povjerenstvo procjenjuje utjecaj mjera iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije, kontinuirano radi na unaprjeđenju nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije, daje smjernice za izradu nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije, prati i usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju u području suzbijanja korupcije, razmatra donošenje i/ili promjenu važećih propisa kojima se uređuje suzbijanje korupcije te daje prijedloge u vezi s prihvaćanjem i primjenom međunarodnih propisa iz područja suzbijanja korupcije. Tajništvo, koje vodi stručne i administrativne poslove Povjerenstva, nalazi se u Samostalnom sektoru za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa.

Predsjednik osnovanog Povjerenstva je ministar pravosuđa, g. Orsat Miljenić. Ostalim članovima Povjerenstva imenovani su ministar unutarnjih poslova, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, ministar poduzetništva i obrta, ministar zdravlja, ministar financija, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, ministar uprave, zamjenica ministra gospodarstva, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Glavni državni revizor, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i ravnatelj Ureda za udruge.

chevron-right