Poslovnik Sabora - temelj za osiguranje legitimnosti i otvorenosti političkog procesa

11. svibnja 2012.

Poslovnik Hrvatskoga sabora regulira važna pitanja za demokratsko funkcioniranje parlamenta. Stoga smatramo da izmjene Poslovnika trebaju biti usmjerene na osnaživanje parlamenta kao središnje političke institucije za osiguranje legitimnosti i otvorenosti ukupnog političkog procesa, kao i za djelotvoran nadzor nad izvršnom vlasti gdje se sve više koncentriraju zakonodavne inicijative, ali i ukupno oblikovanje javnih politika.

Poslovnik Hrvatskoga sabora regulira važna pitanja za demokratsko funkcioniranje parlamenta poput prava i dužnosti zastupnika u Saboru, javnosti rada Sabora, sastava i načina rada radnih tijela posebice kroz sudjelovanje zainteresirane javnosti u radu pojedinih radnih tijela, a posebice u smislu instituta tzv. vanjskih članova odbora.Smatramo da izmjene Poslovnika trebaju biti usmjerene na osnaživanje parlamenta kao središnje političke institucije za osiguranje legitimnosti i otvorenosti ukupnog političkog procesa, kao i za djelotvoran nadzor nad izvršnom vlasti gdje se sve više koncentriraju zakonodavne inicijative, ali i ukupno oblikovanje javnih politika.

Očekujemo da Sabor doprinese transparentnosti europskih poslova koje će voditi Vlada te ciljano radi na uključivanju građana u raspravu o svim strateškim pitanjima pozicioniranja i razvitka Hrvatske u EU, ali i izvjesnih diskusija o budućnosti Europske Unije.

U skladu s izloženim prioritetima, donosimo sažete primjedbe GONG-a na tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora (opširniju verziju možete preuzeti ovdje):

- Zalažemo se za uključivanje vanjskih članova u rad svih saborskih odbora bez iznimke čime se postavlja i visoki standard otvorenosti, inkluzivnosti i stručnosti Hrvatskog sabora po čemu bi on prednjačio među svim svjetskim parlamentarnim demokracijama. Stoga predlažemo da se institut vanjskih članova dosljedno predvide za sve odbore.

- U članku 7. Prijedloga odluke određuje se da se na radna mjesta u klubove zastupnika mogu imenovati osobe bez prethodne provedbe javnog natječaja, no pritom je važno da se istodobno radi o kompetentnim ljudima te da bi za njih trebali biti propisani neki minimalni kriteriji. Plaće navedenih zaposlenika bi trebale biti isplaćene iz proračuna samo djelomice. Nadalje, državnom službeniku koji je izabran bez procedure javnog natječaja, državna služba bi morala prestati raspuštanjem kluba, tj. prestankom mandata trenutnog saziva Sabora.

- Prijedlog odluke u članku 46. predviđa da Zastupnik može najaviti da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika. Navedenim odredbama ozbiljno se ograničava pravo zastupnika da podnose zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika u svim sljedećim slučajevima ukoliko u prvoj najavi nisu poštivali rok za bilo kojeg razloga, opravdanog ili neopravdanog. Stoga predlažemo da se rok produlji na najmanje tjedan dana. 

Podsjećamo i na jedan od središnjih zahtjeva Platforme 112 - za Hrvatsku vladavine prave, koalicije koja okuplja šezdeset organizacija civilnog društva čije se zajedničko zagovaranje nadograđuje na praćenje završetka pregovora u Poglavlju 23. Naš je prijedlog da se u Saboru uspostavi centralno tijelo, nastavno na Nacionalni odbor za praćenje pregovora koje bi pratilo provedbu pristupnih obveza s naglaskom na temeljne reforme koje trebaju osigurati trajnu i stvarnu vladavinu prava.

Konačno, smatramo propuštenom prilikom što pri izradi Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora nije provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, posebice u ovom trenutku kada Sabor još nema imenovane vanjske članove radnih tijela. U tu svrhu predlažemo da se uz izmjene Poslovnika izmijeni i dopuni Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela.

chevron-right