Funkcije javne, a podaci o kandidatima tajni?

03. svibnja 2012.

GONG traži od Hrvatskog sabora da prije rasprava i izbora kandidata za javne funkcije njihove životopise učini dostupnima javnosti. Naime, Sabor se u prethodnom mandatu pokazao nedosljednim u pravovremenom osiguravanju prava javnosti da zna potpune informacije o kandidatima za javne funkcije, a ni Upravni sud nije uspio učinkovito zaštititi to ustavno pravo

GONG traži od Hrvatskog sabora da prije rasprava i izbora kandidata za javne funkcije njihove životopise učini dostupnima javnosti. Naime, Sabor se u prethodnom mandatu pokazao nedosljednim u pravovremenom osiguravanju prava javnosti da zna potpune informacije o kandidatima za javne funkcije, a ni Upravni sud nije uspio učinkovito zaštititi to ustavno pravo: 

1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, prilikom izbora kandidata za Ustavni sud tijekom 2010. godine, objavio je životopise svih kandidata na internetskim stranicama Sabora (prvi krugi drugi krug); 

2. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, prilikom izbora članova Nadzornog odbora HRT-a tijekom 2011. godine, reagirao je na zahtjev GONG-a za pristup informacijama, te omogućio uvid u životopise svih kandidata; 

3. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, prilikom izbora članova Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa tijekom 2011. godine, odbio je zahtjev GONG-a za objavom životopisa svih kandidata navodeći da sadrže osobne podatke. Nakon tužbe GONG-a, Upravni sud se složio da se osobni podaci ne mogu „izdvojiti“ od onih koji su bitni za buduće obnašanje javne dužnosti (presuda dostupna ovdje).

Apsurdno je što je Upravni sud potvrdio stav Hrvatskog sabora bez pravog testa javnog interesa kojim bi se odvagnula zaštita osobnih podataka u odnosu na interes javnosti što bi, u konačnici, moglo rezultirati prihvatljivim zacrnjivanjem osobnih podataka. GONG je stoga podnio ustavnu tužbu, s očekivanjem da Ustavni sud provede pravi test javnog interesa - u razumnom roku.

S obzirom na aktualno izvješće o provedbi prava na pristup informacijama u 2011. godini, jasno je da tijelo koje je odgovorno za nadzor (Agencija za zaštitu osobnih podataka) nema dostatne kapacitete ni zakonske mogućnosti za osiguranje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama. K tome, dodatno zabrinjava način izbora novog ravnatelja Agencije koji je odgovoran za zaštitu dva ustavna prava (zaštita osobnih podatka i pravo na pristup informacijama od javnog interesa).

Imajući na umu dosadašnje reforme s ciljem jačanja transparentnosti i izraženu političku volju nove vlasti za povećanjem otvorenosti, te monitoring Europske unije radi osiguranja nepovratnosti pozitivnih promjena, GONG traži

1. osnivanje neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama (uvođenje povjerenika), 
2. osiguravanje pristupa informacijama o kandidatima za javne funkcije (pravovremena objava životopisa kandidata treba postati dio standardne procedure prilikom izbora), 
3. provođenje i argumentiranje rezultata testa javnog interesa na upravnim sudovima.

chevron-right