15 nam je godina tek!

13. travnja 2012.

Prije točno 15 godina održana je prva akcija GONG-a – promatranje izbora za lokalnu upravu i samoupravu održanih 13. travnja 1997. Prethodno je, radi neovisnog i nepristranog nadgledanja procesa izbora, što je tijekom 1990-ih bilo onemogućeno, na poticaj aktivista Koordinacije 13 organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava pokrenuta „inicijativa samoorganiziranja nevladinih organizacija i građana Građani Organizirano Nadgledaju Glasanje - GONG“. Nakon kampanje GONG-a i odluke Ustavnog suda kojom se dopušta nestranačko promatranje izbora, u izbornom zakonu 1999. godine konačno je usvojen i tzv. „narančasti“ amandman. Misija GONG-a, međutim, puno je šira - pokrenut je radi promicanja i unaprjeđenja ljudskih i građanskih prava, s ciljem osnaživanja građana i građanki za aktivnom participacijom u društvu.

Prije točno 15 godina održana je prva akcija GONG-a – promatranje izbora za lokalnu upravu i samoupravu održanih 13. travnja 1997. Prethodno je, radi neovisnog i nepristranog nadgledanja procesa izbora, što je tijekom 1990-ih bilo onemogućeno, na poticaj aktivista Koordinacije 13 organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava pokrenuta „inicijativa samoorganiziranja nevladinih organizacija i građana Građani Organizirano Nadgledaju Glasanje - GONG“. Nakon kampanje GONG-a i odluke Ustavnog suda kojom se dopušta nestranačko promatranje izbora, u izbornom zakonu 1999. godine konačno je usvojen i tzv. „narančasti“ amandman.

Uz omogućavanje prilike građanima da kao nestranački promatrači sudjeluju u izbornom procesu, rezultati njihova rada doprinosili su povećanju vjerodostojnosti i integriteta političkog sustava. Preko 21.000 promatrača GONG-a dosad je promatrala ukupno 15 izbora i jedan referendum na nacionalnoj razini, brojne lokalne izbore, kao i izbore u drugim tranzicijskim zemljama. Uz istovremenu edukaciju desetina tisuća maturanata o biračkom pravu te načinima javnog zagovaranja i ostvarivanja njihovih prava, GONG je doprinio profesionalizaciji rada Državnog izbornog povjerenstva, razotkrivanju manipulacije popisima birača na predsjedničkim izborima 2005. godine, te stalno upozoravao na nedostatak pravnog okvira i nadzora nad financiranjem stranaka i kampanja.

Misija GONG-a, međutim, puno je šira - pokrenut je radi promicanja i unaprjeđenja ljudskih i građanskih prava, s ciljem osnaživanja građana i građanki za aktivnom participacijom u društvu.

Doprinos ostvarivanju prava građana na pristup informacijama vidljiv je kroz ugrađivanje te vrijednosti u Ustav, no i praktično – GONG je građanskim neposluhom osigurao besplatan pristup sadržaju Narodnih novina kojeg je država htjela naplaćivati te potaknuo Vladu da objavljuje dnevne redove svojih zatvorenih sjednica. Borba za transparentan rad institucija dovela je i do otvaranja vrata Sabora za građane. U organizaciji GONG-a tisuće maturanata i građana susrelo se sa svojim zastupnicima, dok su studenti stjecali prva radna iskustva putem Internship program u Saboru i Vladi. Iako zahtjevi za pravovremenom objavom potpunih i točnih informacija o tijeku i rezultatima pregovora Republike Hrvatske i Europske unije nisu ostvarili ciljane rezultate, zahvaljujući GONG-u i partnerskim organizacijama, domaća i međunarodna javnost dobila je neovisan izvor informacija o praćenju ispunjavanja obveza iz Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava putem „izvještaja u sjeni“.

Iako još ima puno prostora za napredak u uključivanju civilnog društva u procese donošenja političkih odluka, GONG je uspješno inicirao uključivanje predstavnika civilnog društva u rad većine saborskih odbora putem vanjskih članova. Ostale vrijedne zajedničke inicijative GONG-a i partnerskih organizacija uključuju inicijativu „22% manje vrijedni“, kad je 2004. jednoglasno odbijena nemoralna ponuda Ministarstva financija za ukidanje plaćanja PDV-a na donacije iz inozemstva samo odabranim udrugama. Jedino suradnja udruga mogla je dovesti do ukidanja koruptivnog Zakona o golf igralištima, kao i do očekivanja da se pravo na javno okupljanje uistinu i omogući ponovnim otvaranjem Markovog trga za prosvjede. Prošle godine, inicirana je Platforma 112 koju podržava šezdeset organizacija civilnog društva radi promocije 112 konkretnih zahtjeva prema vlastima koji bi osigurali vladavinu prava u Hrvatskoj.

Strateške smjernice GONG-a za sljedeće trogodišnje razdoblje predstavljaju nastavak rada na dosadašnjim programima, prilagođenima promjenama konteksta. Tako je program Izborni sustav i dalje fokusiran na postizanje najviših demokratskih standarda hrvatskog izbornog sustava, a program Dobra vladavina na najviše standarde upravljanja i postizanje visoke razine političke kulture i odgovornosti obnašatelja vlasti te djelotvornu državnu i lokalnu upravu. Putem programa Aktivni građani i civilno društvo GONG nastavlja rad na jačanju uloge građana i organizacija civilnog društva te preuzimanje njihove aktivne uloge u procesima donošenja političkih odluka, dok se programom Hrvatska i EU GONG želi osnažiti za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na razini EU te za praćenje rada hrvatskih institucija u EU okruženju. S obzirom na posebnu ulogu medija kao medijatora, ali i aktera u društvenim i političkim procesima, fokus na povećanje njihove odgovornosti i vjerodostojnosti pruža se horizontalno kroz sva četiri programa.

Metode provedbe ova četiri programa precizirane su u tri vrste aktivnosti koji se međusobno isprepliću i nadopunjuju: istraživanje putem Istraživačkog centra, na temelju čijih rezultata se provodi zagovaranje za pozitivne društvene promjene i edukacija putem Edu-centra.

Zahvaljujemo svima koji su u proteklih 15 godina, na različite načine podupirali ostvarenje misije GONG-a, uz obećanje da ne namjeravamo posustati, već naprotiv, uz vašu podršku biti bolji i glasniji.

Neka se glas građana čuje!

chevron-right