Želimo Zakon o javnom okupljanju koji štiti ljudska prava

29. veljače 2012.

Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Zelena akcija i GONG upozoravaju na manjkavosti postojećeg Zakona o javnom okupljanju i neprimjerenosti predloženih izmjena koje ne odgovaraju na trenutne potrebe zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj. Udruge traže promjene Zakona koje će regulirati mogućnost održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda u blizini objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada i Ustavni sud, definirati slučajeve u kojima je javno okupljanje ili mirni prosvjed moguće zabraniti ili prekinuti, te koje će smanjiti dužnosti organizatora, voditelja i redara na takvim okupljanjima.

Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Zelena akcija i GONG upozoravaju na manjkavosti postojećeg Zakona o javnom okupljanju (ZJO) i neprimjerenosti predloženih izmjena koje ne odgovaraju na trenutne potrebe zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj.

Promjene Zakona o javnom okupljanju moraju se donijeti u nekoliko područja:

1. Održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda u blizini objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada i Ustavni sud
Tražimo da se izbace mjere kojima se posebno regulira održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda u blizini objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske te da se za te prostore primjenjuju opće odredbe Zakona o javnom okupljanju, a svaka odluka o ograničenju prava na javno okupljanje na tom prostoru donosi u skladu s specifičnim sigurnosnim potrebama svakog pojedinačnog slučaja, uz mogućnost da se ostavi vrlo ograničen prostor udaljenosti mjesta održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda od objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada Republike i Ustavni sud Republike Hrvatske.
Također tražimo da se izbace odredbe Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju po kojima se nejednako postupa prema sudionicima mirnih okupljanja i javnih prosvjeda u odnosu na druge oblike javnog okupljanja. Ustavni je sud svojom odlukom naglasio da ne postoji opravdanje za nejednako postupanje prema sudionicima različitih oblika javnih okupljanja, kao što je bilo u prijašnjim izmjenama i dopunama ZJO, te stoga smatramo da isto načelo treba vrijediti i ubuduće. Prema riječima ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića u HTV-ovoj emisiji Otvoreno (28.2.2012.) izmijenjen je zahtjev za prijavom mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na Trgu sv. Marka najmanje 10 dana prije tako da će se prosvjedi na Markovom trgu prijavljivati kao i ostali, 5 dana prije. Prema postojećem prijedlogu izmjena i dopuna ZJO, broj sudionika mirnog okupljanja i javnog prosvjeda ograničen je na 250 osoba.
Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić također je istaknuo kako se odustalo od prvotne namjere da na Markov trg smije doći samo 250 osoba te se ta brojka popela na 1500. No i to je ograničenje, stoga tražimo da se ta odredba o broju sudionika na mirnom okupljanju i javnom prosvjedu u blizini objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske ukine jer za rezultat ima to da se u neposrednoj blizini tih objekata mogu održavati samo okupljanja i prosvjedne akcije u kojima je interes javnost relativno slab te da se održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na tom prostoru ne smije oglašavati niti o istom obavještavati javnost. Prema prijedlogu Zakona, u blizini navedenih objekata ''mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati u vremenu od 8 do 22 sata''. Vjerujemo da je cilj ovakve odredbe da se spriječi kontinuirani prosvjed, tj. prosvjed koji traje više dana, a ne zaštita legitimnih interesa zaštite nacionalne sigurnosti i prava i sloboda drugih te stoga tražimo da se ovakva odredba ukine.

2. Zabrana javnog okupljanja i mirnog prosvjeda
Ministar unutarnjih poslova može zabraniti održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda, među ostalim, ukoliko ono nije pravodobno i uredno prijavljeno. Međutim, propusti proceduralne naravi, a uredno prijavljivanje okupljanja je čisto proceduralni zahtjev, smatramo, nisu dovoljan razlog za tako težak oblik organičavanja prava na javno okupljanje kao što je to zabrana održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda. Prema članku 14. ZJO Ministar unutarnjih poslova donosi rješenje o zabrani mirnog okupljanja i javnog prosvjeda nakasnije 24 sata prije najavljenog održavanja okupljanja. Tražimo da se u Zakon o javnom okupljanju uvrsti odredba kojom se uz rješenje obvezno izdaje pismeno obrazloženje zabrane, kako bi se u svim takvim slučajevima osigurala transparentnost takvih odluka o zabrani od strane Ministra. Također tražimo da se definira procedura po kojoj je moguće da se organizator žali na odluku Ministra unutarnjih poslova tijelu koje je neovisno o Ministarstvu, a koje će odluku o žalbi donijeti u roku koje dopušta održavanje mirnog okupljanju i javnog prosvjeda u unaprijed planiranom terminu (hitni postupak). 

3. Prekidanje javnog okupljanja i mirnog prosvjeda 
Tražimo da se redefiniraju osnove iz članka 22. ZJO prema kojima ovlaštena osoba Ministarstva unutarnjih poslova može spriječiti, odnosno prekinuti mirno okupljanje i javni prosvjed, te da to može učiniti samo onda kada se radi o nasilnom ponašanju grupe ljudi koja se ne može izolirati od skupa odnosno kada se većina sudionika skupa ponaša nasilno.

4. Odgovornosti organizatora, voditelja i redara na javnom okupljanju i mirnom prosvjedu
Tražimo da se u Zakonu smanje dužnosti organizatora, voditelja i redara na mirnom okupljanju i javnom prosvjedu te da se u Zakonu jasnije naglasi da su poslovi održavanje reda i mira poslovi koje treba obavljati isključivo policijska uprava. Također tražimo da se u Zakonu o javnom okupljanju naglasi pozitivna dužnost države da štiti i facilitira mirno okupljanje i javni prosvjed. Tražimo da se doda odredba prema kojoj policijska uprava nema pravo od organizatora tražiti da obavljanje redarskih poslova povjeri trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti jer to predstavlja prevelik financijski teret za organizatora, što u praksi podrazumijeva i ograničavanje prava na javno okupljanje.

Objavljeno: 29.2.2012.

chevron-right