Nužna je razumna odgoda referenduma!

20. prosinca 2011.

Nakon neslužbenih najava o održavanju referenduma o pristupanju RH EU krajem siječnja 2012., GONG želi upozoriti na potencijalne probleme u provedbi referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u tom terminu. Prvo, identificirali smo niz manjkavosti u zakonodavnom okviru za provedbu referenduma, koje omogućuju različita tumačenja i mogu biti iskorištena za dovođenje u pitanje regularnosti procesa i rezultata referenduma. Osim toga, neinformiranost hrvatskih građana o učincima pristupanja ili posljedicama nepristupanja, o čemu svjedoče nedavna istraživanja javnog mnijenja, ne omogućuje im donošenje informirane i zrele odluke.

Održavanja referenduma o pristupanju RH EU krajem siječnja 2012. bit će iznimno problematično ukoliko se ne uredi pravni okvir za njegovo održavanje.

Nakon neslužbenih najava o održavanju referenduma o pristupanju RH EU krajem siječnja 2012., GONG želi upozoriti na potencijalne probleme u provedbi referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u tom terminu. Prvo, identificirali smo niz manjkavosti u zakonodavnom okviru za provedbu referenduma, koje omogućuju različita tumačenja i mogu biti iskorištena za dovođenje u pitanje regularnosti procesa i rezultata referenduma. Osim toga, neinformiranost hrvatskih građana o učincima pristupanja ili posljedicama nepristupanja, o čemu svjedoče nedavna istraživanja javnog mnijenja, ne omogućuje im donošenje informirane i zrele odluke.

1. Manjkavosti pravnog okvira za provedbu referenduma su sljedeće:

a)Nepoznata je procedura prethodne registracije birača koji će glasati izvan prebivališta pa nisu jasne procedure za glasanje niti proces prethodne registracije birača u inozemstvu.Naime, s obzirom da članak 1. Zakona o popisima birača ne spominje referendum, već kaže kako se njime uređuje cjelokupna tematika popisa birača, ali za potrebe izbora, proizlazi kako referendumsko glasanje birača u inozemstvu, kao i glasanje birača izvan mjesta prebivališta nije regulirano nikakvim pravnim aktom. Ako se bude primjenjivao Zakon o popisima birača, rok za registraciju za glasanje izvan mjesta prebivališta bit će do 7. siječnja 2012., a mnogi građani se neće uspjeti registrirati!

b) Nije reguliran sastav povjerenstava i biračkih odbora za provođenje referenduma. Stoga je nejasno tko predlaže članove tih tijela i mogu li oni biti stranački ili samo nestranački, odnosno smiju li u sastavu tih odbora biti i predstavnici različitih građanskih inicijativa koji zastupaju određene stavove naspram EU. Takve nejasnoće značajno će utjecati na mogućnost pravovremenog odabira i adekvatne edukacije tih tijela.

c) Nije regulirano niti promatranje referenduma od strane nestranačkih, stranačkih i stranih promatrača, odnosno još uvijek nije poznato tko se i kako može akreditirati za promatranje izbora.

d) Nejasno je iz kojih će se sredstava financirati provedba referenduma s obzirom da nije predviđena proračunom za 2011. godinu, a novi proračun za 2012. godinu neće biti usvojen u tako kratkom roku.

e) Nepoznato je i odakle će se financirati pred-referendumska kampanja te kakav će biti njezin sadržaj (Prema preporukama Venecijanske komisije, javna sredstva za kampanju trebala bi biti ravnopravno raspoređena za informiranje o obje ponuđene opcije na referendumskom listiću, dakle, jednaka sredstva trebali bi dobili i oni koji se iz realnih razloga protive pristupanju EU)
 
f) Nepostojanje razdoblja „izborne šutnje“ otvara mogućnost agitiranja i na sam dan referenduma što može dovesti do uznemiravanja građana na biračkom mjestu te ugroziti regularnost samog procesa.

2. Neadekvatna informiranost građana o posljedicama odluke o (ne)pristupanju EU može imati značajne negativne posljedice po sposobnost hrvatskog društva da se nosi s odlukom, kakva god ona bila.

Državno izborno povjerenstvo zaduženo je za informiranje građana o postupku glasanja na referendumu, a Vlada RH i ostale institucije o sadržaju odlučivanja na referendumu. Kako bi građani mogli donijeti odluku na referendumu, prije odluke moraju biti dobro informirani, a informacije bi trebali dobiti od nadležnih institucija o to u razumnom vremenskom periodu. Nedavna istraživanja javnog mnijenja o ulasku RH u Europsku uniju koje je provela agencija Ipsos Puls, pokazalo je da se 87% građana smatra osrednje ili loše informiranim o funkcioniranju i posljedicama članstva u EU.
Osim toga, nije poznato jesu li i u kojoj mjeri osigurana financijska sredstva za kampanju kojom bi Državno izborno povjerenstvo trebalo educirati građane o proceduri glasovanja na referendumu.

Zbog navedenih razloga tražimo da se:

- u Hrvatskom saboru odgodi donošenje odluke o udruživanju Hrvatske u EU, od koje prema Ustavu teče rok od 30 dana za održavanje referenduma, i to dok se ne osiguraju minimalni uvjeti za njegovo regularno i nepristrano održavanje,

- da se provede relevantna i sveobuhvatna kampanja informiranja građana o učincima pristupanja odnosno posljedicama nepristupanja.

Ovdje možete preuzeti GONG-ov referendumski kalendar, koji vam može olakšati praćenja i razumijevanje nadolazećeg predreferendumskog razdoblja.

chevron-right