Čisti računi preduvjet poštenih izbora

19. studenoga 2011.

Povodom početka službene izborne promidžbe za predstojeće parlamentarne izbore, GONG i TIH pozivaju stranke, nositelje lista i kandidate da u službenoj izbornoj promidžbi u potpunosti poštuju sve odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i predizbornih kampanja.

 Bez transparentnog financiranja predizbornih kampanja nema transparentnog izbornog procesa i poštenog osvajanja vlasti, što su pokazali slučajevi na parlamentarnim izborima 2007. 

Nepovjerenje u političke stranke dovodi u pitanje povjerenje u politički sustav, potom neizravno u funkcioniranje rada tijela javne vlasti, što u konačnici ima negativne posljedice za sve građane.

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u Hrvatskom novinarskom domu, GONG i TIH predstavili su rezultate praćenja oglašavanja političkih stranaka i kandidata u pretkampanji. Cjelokupni pregled vrijednosti oglasnog prostora bez uračunatih popusta koje su ostvarile političke stranke možete preuzeti ovdje.

Povodom početka službene izborne promidžbe za predstojeće parlamentarne izbore, GONG i TIH pozivaju stranke, nositelje lista i kandidate da u službenoj izbornoj promidžbi u potpunosti poštuju sve odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i predizbornih kampanja, a posebice da:

1. do 26.11. dostave izbornom povjerenstvu preliminarna financijska izvješća o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe, a do 28.11.  objave ih na svojim internetskim stranicama
2. objave konačna izvješća u roku od 15 dana od objave službenih rezultata
3. u roku od 30 dana nakon održanih izbora objave Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima, izvorima financiranja te o izvršenim troškovima. 

Izvješća i izvještaj moraju biti detaljni iposebno  sadržavati iznose i vrstu troškova oglašavanja i trajanje oglašavanja.
 
Primjerice, potrebno je navesti posebnu stavkutroškovi oglašavanja te podstavke kao što su:
troškovi oglašavanja na televizijama, radiju, tisku, internetu uz trajanje u satima, minutama i sekundama po vrsti i nazivu medija, tj. broju pojavljivanja.
troškovi vanjskog oglašavanja – billboardi, citylightovi, plakati, ostali načini vanjskog oglašavanja kroz količinu zakupa, trajanje, cijenu...

Potrebno jeobjaviti kao donaciju i iznos ostvarenog popusta za medijsko oglašavanje izborne promidžbe - popust po vrsti medija/oglašavanja i trajanju oglašavanja.

S obzirom da se novi zakon po prvi put primjenjuje na parlamentarnim izborima, pozivamo DIP kao nadzorno tijelo da učinkovito provodi Zakon, postavlja visoke standarde kroz svoju praksu i adekvatno i na vrijeme sankcionira prekršitelje. 

Budući da se korištenje uredskih prostorija i sredstava državne uprave, gradova, općina i županija te javnih poduzeća u kojima tijela javne vlasti imaju većinski udio u kampanji smatra zloupotrebom javnih resursa, izražavamo nadu da takvih postupanja neće biti.

Pozivamo i medije, posebice medijske agencije, nacionalne TV, radio i novinske kuće da javno objave iznos ukupnih troškova uplaćenih za izbornu promidžbu po svakoj stranci, nositelju liste i kandidatu, uz odobrene popuste.


Objavljeno 19.11.2011.

chevron-right