Organizacije civilnog društva o Poglavlju 23

24. svibnja 2011.

Ovo mišljenje pripremljeno je sredinom svibnja i nadovezuje se na našu procjenu iz veljače 2011. te razmatra postignuti napredak, kao i područja gdje je napredak izostao u reformi pravosuđa, sprječavanju i borbi protiv korupcije, zaštiti ljudskih i političkih te prava nacionalnih manjina i povratnika, procesuiranju ratnih zločina i suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Sredinom veljače 2011. skupina od petnaestak hrvatskih organizacija* civilnog društva koje djeluju na polju afirmacije i zaštite ljudskih prava izradila je Zajedničko mišljenje o spremnosti Hrvatske za zatvaranje pregovora u Poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Prije tri mjeseca zaključili smo da Hrvatska nije spremna zatvoriti pregovore u ovom poglavlju jer nismo svjedočili nepovratnim pozitivnim promjenama u vladavini prava i zaštiti ljudskih prava. Međutim, isto tako istaknuli smo da ukoliko Vlada i Sabor Republike Hrvatske doista prepoznaju ta pitanja kao političke prioritete i provedu neke od naših preporuka, bio bi to dokaz predanosti hrvatskih vlasti da u potpunosti prihvate europske vrijednosti i standarde. U tom smislu, šteta što je Vladi RH trebalo više od mjesec dana da nam se obrati i odgovori na naše zahtjeve za javnom raspravom o problematici vladavine prava u Hrvatskoj. S druge strane, opsežnost, a povrh svega javno objavljivanje Vladinog Izvješća o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 23. - Pravosuđe i temeljna prava, od 12. svibnja 2011. ukazuje na pozitivan pomak u Vladinom prihvaćanju standarda javnog izvješćivanja o ključnim reformskim pitanjima koja nas se svih tiču.Stoga očekujemo od Vlade RH da na isti način objavi i izvješća koja se tiču ispunjavanja obveza u ostalim pregovaračkim poglavljima. Naime, jedino na takav način, koristeći argumente i opipljive dokaze s obje strane, možemo meritorno raspravljati o pitanjima o kojima nemamo jednako mišljenje te osigurati informirano sudjelovanje građana/ki u ukupnom procesu političkog odlučivanja o pristupanju RH EU

Ovo mišljenje pripremljeno je sredinom svibnja i nadovezuje se na našu procjenu iz veljače 2011. te razmatra postignuti napredak, kao i područja gdje je napredak izostao uu reformi pravosuđa, sprječavanju i borbi protiv korupcije, zaštiti ljudskih i političkih te prava nacionalnih manjina i povratnika, procesuiranju ratnih zločina i suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Mišljenje se temelji na aktivnostima praćenja od strane organizacija civilnog društva u specifičnim područjima njihove djelatnosti, Vladinim izvješćima o napretku u Poglavlju 23 objavljenih 6. travnja, 20. travnja te 12. svibnja 2011. godine, savjetodavnim sastancima s predsjednicom Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora s Europskom unijom i ministrom pravosuđa u ožujku 2011., te na okruglom stolu u organizaciji Kuće ljudskih prava, uz podršku Savjeta za razvoj civilnog društva, održanom 6. travnja 2011.

Unatoč određenim pozitivnim pomacima u zadovoljenju reformskih ciljeva i mjerila u područjima zaštite ljudskih prava, održivog povratka i procesuiranja ratnih zločina, brojna područja od prioritetne važnosti i dalje nisu riješena na odgovarajući način, dok neke predložene izmjene zakona koje čine mjerila imaju, po našem mišljenju, potencijalno negativne učinke. Osim toga, niz pokrenutih zakonodavnih promjena nisu se provodile na načelima sudjelovanja i transparentnosti, unatoč obvezama koje proizlaze iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Upravo stoga i dalje dovodimo u pitanje održivost i djelotvornost uspostavljenih institucionalnih mehanizama koji bi trebali osigurati poboljšanja u svakodnevnom životu hrvatskih građana/ki u pogledu pravne sigurnosti i zaštite njihovih temeljnih prava, kao i u postajanje potrebne razine političke volje, ali i institucionalnih kapaciteta za provedbu reformi.

Cjelovito Mišljenje možete preuzetiovdje. ( 350 KB)

*B.a.B.e. – Budi aktivna Budi emancipirana, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za mirovne studije (CMS) Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava (GOLJP), GONG, Zelena akcija, LGBTIQ Hrvatska, Pravo na grad, Srpski demokratski forum (SDF), Transparency International Hrvatska i Zbor istraživačkih novinara Hrvatske (ZINH), uz doprinos za određena pitanja od strane Udruge žena Romkinja Bolja budućnost, Bošnjačke nacionalne zajednice za Zagreb i Zagrebačku županiju te Inicijative mladih za ljudska prava

chevron-right