Troškovi oglašavanja tijekom izborne kampanje ostaju nedovoljno neregulirani

19. svibnja 2011.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o načinu vođenja evidencija donacija i troškova za financiranje izborne promidžbe i redovnog financijskog poslovanja političkih stranaka (NN br. 50/11). Međutim, propustilo je propisati obvezu detaljnog prikazivanja troškova oglašavanja tijekom izborne kampanje. Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o načinu vođenja evidencija donacija i troškova za financiranje izborne promidžbe i redovnog financijskog poslovanja političkih stranaka (NN br. 50/11). Međutim, propustilo je propisati obvezu detaljnog prikazivanja troškova oglašavanja tijekom izborne kampanje.

Pravilnik, tj. obrasci za izvještavanje ne navode obvezu posebnog i detaljnog navođenja iznosa, vrsta i trajanja troškova oglašavanja.

Primjerice, potrebno je bilo navesti posebnu stavku troškovi oglašavanja te podstavke, kao npr.:
- troškovi oglašavanja na televizijama, radiju, tisku, internetu uz trajanje u satima, minutama i sekundama po vrsti i nazivu medija, tj. broju pojavljivanja.
- troškovi vanjskog oglašavanja – billboardi, citylightovi, plakati, ostali načini vanjskog oglašavanja kroz količinu zakupa, trajanje, cijenu...

S obzirom da Zakon propisuje obvezu političkih stranaka i nezavisnih lista i kandidata da objave kao donaciju i iznos ostvarenog popusta za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, propustilo se u obrascima navesti posebne stavke iznosa popusta po vrsti medija/oglašavanja i trajanju oglašavanja.

Navedeno je potrebno posebno pratiti jer troškovi oglašavanja čine veći dio ukupnih troškova izborne promidžbe te bi navođenje spomenutih podataka omogućilo institucijama lakše praćenje troškova oglašavanja, a uvidima u iznos donacija/popusta moglo bi se pratiti koliko su stranke/liste/kandidati ravnopravne u izbornoj utakmici, tj. dobiva li netko veći ili manji popust.

Iako Pravilnik nije detaljno propisao stavke troškova oglašavanja i popusta na oglašavanje, ostaje na nadležnim institucijama, prvenstveno Državnom izbornom povjerenstvu, da tijekom nadzora transparentnosti financiranja izborne promidžbe obrate posebnu pažnju na troškove oglašavanja i popuste pri oglašavanju te zatraže detaljne podatke od političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata kao i medija te medijskih agencija koje pružaju usluge medijskog oglašavanja. U suprotnom, ostavlja se veliki prostor za neke nove crne fondove, a teško će se moći govoriti o transparentnosti financiranja izbornih kampanja već na sljedećim parlamentarnim izborima.

Ministarstvo nije uključilo GONG i zainteresiranu javnost u radnu grupu za izradu Pravilnika već je omogućilo GONG-u da u roku od jednog radnog dana pošalje svoje prijedloge i komentare što je GONG i učinio iako većina prijedloga nije uvažena.

chevron-right