GONG prepoznat i od strane Ujedinjenih naroda

18. svibnja 2011.

Dugogodišnji rad GONG-a kao aktera civilnog društva prepoznat je i od strane Ujedinjenih naroda prihvaćanjem zahtjeva za dodjelom prestižnog savjetodavnog statusa pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC-u). Radi se o centralnoj platformi za diskusije o ekonomskim i socijalnim pravima, te formuliranje političkih preporuka zemljama članicama UN-a i sustavu UN-a u cjelini.

Dugogodišnji rad GONG-a kao aktera civilnog društva prepoznat je i od strane Ujedinjenih naroda prihvaćanjem zahtjeva za dodjelomprestižnog savjetodavnog statusa pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC-u). Radi se o centralnoj platformi za diskusije o ekonomskim i socijalnim pravima, te formuliranje političkih preporuka zemljama članicama UN-a i sustavu UN-a u cjelini.

Već prvoga dana zasjedanja Odbora Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda za nevladine organizacije (ECOSOC UN-NGO), koji se održava od 16.-24. svibnja u New Yorku, prihvaćen je zahtjev GONG-a za dodjelu savjetodavnog statusa pri ECOSOC-u.

Time se GONG-u dodjeljuje pravo da i na međunarodnom planu, a u svrhu zagovaranja svoje misije, prisustvuje svim javnim zasjedanjima ECOSOC-a i njegovih pod-organa, te im podnosi pisana izvješća. Pristup sjednicama raznih relevantnih tijela Ujedinjenih naroda od značaja je najviše za šire inicijative civilnog društva koje traže potporu na međunarodnom planu. Primjerice, na ovaj način GONG-u se omogućava još aktivnije sudjelovanje u postupku izrade izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj pred Vijećem za ljudska prava (tzv. UPR mehanizam).

Uvjet za ostvarivanje ovog statusa jest prolazak zahtjevne aplikacije kroz koju se dokazuje značajan i održiv doprinos za postizanje ciljeva Ujedinjenih naroda iz domene ekonomskih, socijalnih, edukacijskih i drugih pitanja povezanih s ljudskim pravima, te utjecaj koji prelazi granice matične države. Od 1968. godine, kada je ovaj status reguliran, do danas, isti je ostvarilo tek nešto više od tri tisuće organizacija civilnog društva iz cijelog svijeta. Nakon B.A.B.E.-a i Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH, GONG je postao treća hrvatska organizacija s ovim statusom.

Dodatna napomena:
GONG će službeno postati organizacija s konzultativnim ECOSOC statusom krajem srpnja, nakon što odluku Odbora Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda za nevladine organizacije usvoji ECOSOC na zasjedanju u Ženevi http://wwwupdate.un.org/News/Press/docs/2011/ecosoc6476.doc.htm

chevron-right