Okrugli stol Aktualni prioriteti i perspektive zatvaranja pregovora u Poglavlju 23

06. travnja 2011.

Uvodno su organizacije civilnog društva okupljene u Inicijativi za praćenje i uključivanje u proces zatvaranja Poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna ljudska prava) predstavile osnovne zaključke svog Zajedničkog mišljenja o spremnosti RH za zatvaranje Poglavlja 23. Istom su prilikom izdvojili i 10 zahtjeva koje drže ključnim za njegovo zatvaranje, kako bi se građanima i građankama RH omogućio neometan pristup pravdi i pravosuđu te osigurala adekvatna zaštita njihovih ljudskih prava.

Kuća ljudskih prava uz potporu Savjeta za razvoj civilnog društva organizirala je danas okrugli stol o prioritetima i perspektivama zatvaranja Poglavlja 23. Uvodno su organizacije civilnog društva okupljene u Inicijativi za praćenje i uključivanje u proces zatvaranja Poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna ljudska prava) predstavile osnovne zaključke svogZajedničkog mišljenja o spremnosti RH za zatvaranje Poglavlja 23. Istom su prilikom izdvojili i 10 zahtjeva koje drže ključnim za njegovo zatvaranje, kako bi se građanima i građankama RH omogućio neometan pristup pravdi i pravosuđu te osigurala adekvatna zaštita njihovih ljudskih prava. U tom pogledu od posebnog su značaja izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Iako je prošlo već mjesec dana od kako je Vlada RH donijela Plan aktivnosti za efikasno ispunjavanje mjera navedenih u Privremenom izvještaju EK o Poglavlju 23, a hrvatski dužnosnici u javnosti izvještavaju u postocima njegove ostvarenosti, hrvatska ga javnost, za razliku od europske diplomacije, još nije imala priliku vidjeti. Stoga su od prisutnih predstavnika Ministarstva pravosuđa, Ureda glavnog pregovarača te Nacionalnog odbora za praćenje pregovora udruge zatražile da javnosti u cijelosti predstave Plan.

Smatraju kako je otvaranje procesa pregovora nužno radi pripreme građana i građanki za referendum na kojem bi trebali iskazati svoju spremnost za priključivanje Hrvatske Europskoj uniji, a koja se mora temeljiti na dobroj informiranosti i povjerenju u rad nacionalnih i europskih institucija. Stoga udruge nužnim smatraju hitno objavljivanje svih zatvorenih pregovaračkih poglavlja, akcijski plan za zatvaranje Poglavlja 23, akcijski plan za procesuiranje ratnih zločina, te kompletnu pravnu stečevinu EU.10 prioritetnih zahtjeva organizacija civilnog društva za zatvaranje Poglavlja 23

1. Objava svih dokumenata koji se odnose na pregovore, a naročito zatvorena pregovaračka poglavlja, akcijski plan za zatvaranje Poglavlja 23, akcijski plan za procesuiranje ratnih zločina, te kompletna pravna stečevina EU na hrvatskom jeziku;

2. Učinkovit neovisan mehanizam nadzora reforme pravosuđa koji uključuje akademsku i stručnu zajednicu te civilno društvo, sa statusom neovisnog izvjestitelja Hrvatskom saboru i institucijama Europske unije, barem tijekom prve tri godine nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;

3.Izmjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će najsiromašnijim sugrađanima doista osigurati pristup pravdi i pravosudnim institucijama;

4. Ukidanje Zakona o golf igralištima;

5. Učinkovito sprečavanje sukoba interesa prelaskom s većinskog na dvotrećinsko odlučivanje barem na razini Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, ako već ne i prilikom imenovanja članova Povjerenstva;

6. Izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI), te Zakona o pučkom pravobranitelju kojima će se osigurati provedba testa javnog interesa od strane Pučkog pravobranitelja, uz usklađivanje Zakona o tajnosti podataka sa ZPPI-jem;

7. Izmjene kaznenog zakona koje će kaznena djela motivirana mržnjom, napade na branitelje ljudskih prava, zviždače i novinare tretirati kao kvalificirane oblike tih kaznenih djela, dekriminalizirati klevetu te kriminalizirati cenzuru u medijima;

8. Osigurati poštivanje prava nacionalnih manjina, koja se odnose na održiv povratak i zapošljavanje u javnim službama sukladno čl. 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U svrhu održivog povratka treba hitno riješiti 11 slučajeva nezakonitih ulaganja u imovinu povratnika, produžiti rok stambenog zbrinjavanja te izjednačiti otkupne cijene stanova;

9. Učinkovitije procesuiranje ratnih zločina, osnivanjem fonda za naknadu štete za obitelji žrtava ratnih zločina i pokrivanjem troškova pravnih postupaka obitelji koji su izgubili sporove protiv RH, propisivanjem isključive nadležnost četiri županijska suda i četiri državna odvjetništva za prvostupanjske postupke, uz omogućavanje korištenja iskaza svjedoka danih istražiteljima Tužiteljstva MKSJ pred domaćim sudovima;

10. Ukidanje zabrane okupljanja na Markovom trgu, kako bi se građanima i građankama omogućilo slobodno izražavanje političkih stavova ispred zgrada Sabora, Vlade, Ustavnog suda i Predsjednika Republike. 
 

chevron-right