GONG ni na koji način nije uključen u popis stanovništva

04. travnja 2011.

Zbog velikog broja upita građana prema GONG-u koji se tiču popisa stanovništva, ovim putem želimo obavijestiti građane i građanke da popis stanovništva provodi Vlada Republike Hrvatske te da sve podatke o tome možete naći na internetskoj adresi Državnog zavoda za statistiku: http://www.dzs.hr ili na broju telefona: 01/ 4806 111.

Napominjemo da je GONG nevladina i neprofitna udruga građana koja ni na koji način nije uključena u provedbu popisa stanovništva!

Zbog velikog broja upita građana prema GONG-u koji se tiču popisa stanovništva, ovim putem želimo obavijestiti građane i građanke da popis stanovništva provodi Vlada Republike Hrvatske te da sve podatke o tome možete naći na internetskoj adresi Državnog zavoda za statistiku:http://www.dzs.hr ili na broju telefona: 01/ 4806 111.

Napominjemo da je GONG nevladina i neprofitna udruga građana koja ni na koji način nije uključena u provedbu popisa stanovništva!

Detaljnije informacije o tome kome i na koje se načine možete obratiti za informacije o popisu stanovništva slijede u nastavku teksta.


Državni zavod za statistiku

· Adresa 1: Ilica 3 , 10 000 Zagreb
· Tel: 01/ 4806 111

· Adresa 2: Branimirova 19, 10000 Zagreb
· Tel: 01/48 93 444

· E-mail (Statističke informacije, Pretplata publikacija) : stat.info@dzs.hr  
· E-mail (Kontakt za novinare) : press@dzs.hr 

· ČESTO POSTAVLJANA PITANJA 

· Za sva dodatna pitanja i informacije, pošaljite Vaš upit na sljedeću adresu elektroničke pošte: popis2011@dzs.hr  


Iz Narodnih novina

Članak 3.
U Republici Hrvatskoj Popis će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.
Neposredno nakon provedenog Popisa provest će se Kontrolni popis na reprezentativnom uzorku popisnih krugova radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

IV. ORGANIZACIJA POPISA
Članak 16.
Popis priprema, organizira i provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s tijelima određenim ovim Zakonom.
Popis se provodi prema metodologiji kojom se uređuje priprema, organizacija, provedba i obrada podataka Popisa (u daljnjem tekstu: Metodologija popisa).
Kontrolni popis iz članka 3. stavka 2. ovog Zakona provodi se prema Metodologiji za kontrolu obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

Članak 17.
Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi metodologije iz članka 16. stavka 2. i 3. ovog Zakona, Program publiciranja i Kalendar objavljivanja statističkih podataka u kojima će se najaviti rezultati Popisa.

Članak 18.
Radi osiguranja ispravne primjene metodologija iz članka 16. ovog Zakona, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku imenuje:
– koordinatore za područje pojedine županije i Grada Zagreba,
– instruktore za područje pojedine ispostave,
– kontrolore za područje popisnih centara.

Članak 19.
Državni zavod za statistiku obavlja sljedeće poslove:
– tiska i distribuira popisne obrasce, upute i ostale materijale za pripremu i provedbu Popisa,
– obavještava javnost o cilju, značenju i sadržaju Popisa,
– izrađuje upute za sudionike u Popisu i nadzire njihovu jedinstvenu primjenu,
– organizira i nadzire stručno-metodološko osposobljavanje sudionika u Popisu,
– pruža stručno-metodološku pomoć sudionicima u Popisu,
– preuzima popisnu građu,
– odlučuje o izboru tehnologije unosa i obrade podataka na računalu,
– obavlja kontrolu, ručnu i strojnu pripremu popisne građe za obradu,
– obrađuje popisne podatke,
– priprema, organizira i provodi Kontrolni popis,
– izrađuje prve i konačne rezultate Popisa,
– objavljuje i diseminira statističke podatke prikupljene Popisom,
– brine se o smještaju, čuvanju i uništenju popisne građe,
– planira, raspoređuje i raspolaže financijskim sredstvima za obavljanje Popisa u skladu s ovim Zakonom,
– obavlja i druge poslove u vezi s Popisom.

Članak 20.
U pripremi, organizaciji i provedbi Popisa u okviru svoje nadležnosti sudjeluju i:
– Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,
– Ministarstvo unutarnjih poslova,
– Ministarstvo obrane,
– Ministarstvo pravosuđa,
– Državna geodetska uprava. 

chevron-right