GONG na predstavljanju udruga na Fakultetu političkih znanosti

04. ožujka 2011.

GONG se, zajedno s još petnaestak udruga, predstavio na manifestaciji „Uključi se!”, koju je na Fakultetu političkih znanosti organizirala studentska udruga Poligraf. Cilj manifestacije bio je predstavljanje udruga civilnog društva iz raznih područja djelovanja, koje unutar svojih programa imaju predviđene aktivnosti uključivanja građana.

GONG se, zajedno s još petnaestak udruga, predstavio na manifestaciji „Uključi se!”, koju je na Fakultetu političkih znanosti organizirala studentska udruga Poligraf. Cilj manifestacije bio je predstavljanje udruga civilnog društva iz raznih područja djelovanja, koje unutar svojih programa imaju predviđene aktivnosti uključivanja građana. Posebno su bile pozvane one udruge koje kroz mogućnosti volontiranja, sudjelovanja u različitim edukacijama i internship programima te kroz djelovanje aktivističkih mreža angažiraju mlade i studente.

Za okupljene su bila pripremljena i tri kraća predavanja koja su održali profesori Fakulteta političkih znanosti i predstavnici Mreže mladih Hrvatska. Ukratko su se osvrnuli na postanak same demokracije i aktivnog građanstva, kao pretpostavki za nastanak civilnog društva i brojnih organizacija koje su iz njega potekle, a osim toga, govorili su i o obilježjima te aktivnostima OCD-ova, s posebnim naglaskom na obilježjima i raznovrsnosti djelovanja civilnog društva u Hrvatskoj.

Ria Bilić, predsjednica Poligrafa, kazala je kako je glavna zadaća ove manifestacije bila dati studentima FPZG-a priliku da se upoznaju s radom brojnih udruga u koje se i sami mogu uključiti jer, premda se mnogi od njih u sklopu svojeg fakultetskog obrazovanja susreću s djelovanjem i zadaćom OCD-ova, mnogi od njih se neće samoinicijativno priključiti nekoj udruzi. Baš zbog te činjenice, GONG je iznimno zadovoljan brojem studenata koji su posjetili njegov štand i pokazali interes za volontiranjem, te pozdravlja ovu i slične studentske inicijative.

chevron-right