Civilno društvo želi sudjelovati u pripremi predmeta „Građanski odgoj i obrazovanje"

24. siječnja 2011.

Otvoreno pismo organizacija civilnog društva povodom najave Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uvođenju građanskog odgoja u škole

Otvoreno pismo organizacija civilnog društva povodom najave Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uvođenju građanskog odgoja u škole

Inicijativa organizacija civilnoga društva koje se zalažu za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, uz podršku Centra za ljudska prava, upućuje reakciju na najavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uvođenju predmeta Građanski odgoj u škole.

Navedene organizacije civilnog društva pozdravljaju ideju o uvođenju predmeta građanskog odgoja u obrazovni sustav i dodaju kako na uvođenje posebnog predmeta iz područja odgoja i obrazovanja za mir, ljudska prava i demokratsko građanstvo upućuju i nalazi nekoliko provedenih istraživanja provedenih u 2010. godini:"Politička pismenost kod mladih u Hrvatskoj'', GONG, 2010.; "Ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa'', Centar za ljudska prava, 2010.; "Stvaranje analitičke podloge za zagovaranje mirovnog obrazovanja", Centar za mirovne studije 2011.; te preporuke Konferencije ''Integracija sadržaja i metodologije Studija o mladima za mlade'', Mreža mladih Hrvatske, 2010.

Neformalna koordinacija organizacija civilnoga društva prezentirala je u srpnju 2010. prezentirala zajedničke Polazišne osnove za uvođenje predmeta ''Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni odgojno-obrazovni sustav'' te otvorila raspravu i zagovarački proces u koji se do sada uključilo još 20-tak udruga i inicijativa.

Osim toga, članice koordinacije aktivno su se uključile u rad Nacionalnog odbora za ljudska prava i demokratsko građanstvo te u komunikaciji s Ministarstvom izrazili interes za sudjelovanjem u razvoju predmetnih kurikuluma. Članice koordinacije isto tako bile su uključene u širu raspravu oko Nacionalnog okvirnog kurikuluma gdje su iznijele svoje prijedloge za kvalitetnu integraciju ovog područja u obrazovni sustav.

Osnovno za što se koalicija zalaže jest uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni obrazovni sustav te ističe potrebu za razvojem i revizijom postojećeg nacionalnog programa koji svakako treba obuhvatiti sve 4 komponente odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo: politički sustav i političko opismenjavanje, ljudska prava i zaštita ljudskih prava, odgoj za mir i nenasilje te učenje o demokratskom građanstvu (integriran sadržaj o interkulturalizmu i osjetljivosti prema različitostima), sukladno definiciji Vijeća Europe, na način koji će svim učenicima omogućiti stjecanje ovih osnovnih znanja i vještina neophodnih za snalaženje u društvu.

S ciljem stvaranja što boljih preduvjeta za razvoj školskog i obrazovnog okružja ka demokratičnijem, kao i utjecaja ovog predmeta na demokratizaciju i smanjenje nasilja u društvu, organizacije u potpisu zahtijevaju od obrazovnih institucija participativan odnos i uključivanje zainteresirane i stručne javnosti u daljnju razradu kurikuluma ovog obrazovnog područja.
Nadamo se da će uvođenje novoga predmeta biti polazište za kontinuiranu suradnju s organizacijama civilnoga društva i predstavnicima akademske zajednice u ovome području. U želji da kvalitativno doprinesu reformi obrazovanja organizacije u potpisu nude nadležnim institucijama partnerstvo, dugogodišnje iskustvo i vlastite resurse.

Centar za mirovne studije, Zagreb
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Centar za građanske inicijative, Poreč
Centar za ljudska prava
CESI – centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
Mine Aid
Mreža mladih Hrvatske
GONG
Kultura Nova
SOS Dječje selo Hrvatska

chevron-right