Referendum - pregled stanja i preporuke

25. listopada 2010.

Referendum je jedan od najraširenijih oblika izravne demokracije i sudjelovanja građana u donošenju odluka. Referendum omogućuje građanima veću participaciju u procesima donošenja odluka bilo da referendum pokreću državna i lokalna tijela bilo da ga pokreću građani sa svojim inicijativama. Referendum je jedan od najraširenijih oblika izravne demokracije i sudjelovanja građana u donošenju odluka. Referendum omogućuje građanima veću participaciju u procesima donošenja odluka bilo da referendum pokreću državna i lokalna tijela bilo da ga pokreću građani sa svojim inicijativama. Međutim, referendum kao oblik izravnog izjašnjavanja građana ponekad može ugroziti osnovne temelje suvremenih demokracija poput ljudskih prava, marginalizacije političkih stranaka te dovesti do jačanja populizma, širenja ksenofobije kao i slabljenja uloge predstavničke demokracije .

Švicarski primjer izjašnjavanja i odlučivanja građana putem referenduma o religijskim slobodama pokazuje sve izazove referenduma kroz primjere odlučivanja građana o ljudskim i manjinskim pravima.

Kako bi referendum osigurao izjašnjavanje stvarne slobodne volje birača potrebno je detaljno urediti pravni okvir za provedbu referenduma. Posebna pozornost bi se trebala posvetiti regulatornim rješenjima koja se odnose na uvjete za pokretanje referenduma na inicijativu građana koji su različiti u pojedinim zemljama.

Cijeli tekst pregleda i preporuka možete preuzeti ovdje. (pdf, 223 KB)

chevron-right