JE LI USTAVNI SUD ODLUČIVAO O REFERENDUMU TEMELJEM USTAVA I USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU?!

21. listopada 2010.

GONG izražava duboku zabrinutost odlukom Ustavnog suda kojom se onemogućuje održavanje referenduma o zadržavanju prava radnika zajamčenih kolektivnim ugovorima. Građani su svoju političku volju iskazali više nego dovoljnim brojem potpisa, unatoč rigidnim zakonskim odredbama koje snažno obeshrabruju inicijative građana za raspisivanjem referenduma.

ZABRINJAVAJUĆA ODLUKA USTAVNOG SUDA NE PODIŽE POVJERENJE GRAĐANA U NEOVISAN RAD USTAVNOG SUDA TE OBESHRABRUJE INICIJATIVE GRAĐANA

GONG izražava duboku zabrinutost odlukom Ustavnog suda kojom se onemogućuje održavanje referenduma o zadržavanju prava radnika zajamčenih kolektivnim ugovorima. Građani su svoju političku volju iskazali više nego dovoljnim brojem potpisa, unatoč rigidnim zakonskim odredbama koje snažno obeshrabruju inicijative građana za raspisivanjem referenduma.

Sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu, zadaća Ustavnog suda bila je utvrditi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz Ustava za raspisivanjem referenduma, a ustavna pretpostavka kaže da će Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Iz navedenog slijedi da se prilikom donošenja odluke o referendumu Ustavni sud nije vodio odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu već nekim drugim kriterijima. Ovakva odluka obeshrabruje svaku buduću inicijativu građana za raspisivanjem referenduma, te ograničava zajamčeno pravo propisano prvim člankom Ustava: narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Nažalost, kao zainteresirani građani i kao organizacija koja prati rad i funkcioniranje tijela javne vlasti, uočili smo i već ukazivali na neke okolnosti koje dovode u pitanje povjerenje građana u funkcioniranje Ustavnog suda: kroz nekoliko ciklusa izbora suci Ustavnog suda izabrani su gotovo preko noći, bez široke javne rasprave i uvažavanja mišljenja stručnjaka, iako je javnost dovodila u pitanje njihov profesionalni, stručni i drugi integritet. Odlukom o neodržavanju referenduma, kao i politički intoniranim izjavama predsjednice suda i sudaca, Ustavni sud opasno se približio političkim interesima i stavovima nositelja vlasti i time doveo u pitanje svoj status neovisnog i temeljnog čuvar Ustava.

GONG želi vjerovati da će se rad Ustavnog suda razvijati u smjeru jačanja njegove neovisnosti i demonstriranja punog stručnog i moralnog integriteta sudaca Ustavnog suda. U cilju lakšeg ostvarivanja prava na neposredno odlučivanje građana, pozivamo nadležne institucije da poboljšaju pravni okvir za lakše iniciranje referenduma od strane građana kao i uvođenje obveze provjere sadržaja referendumskog pitanja od strane Ustavnog suda prije nego birači krenu s prikupljanjem potpisa.

Za GONG:

v.r. Vesna Kesić, predsjednica Vijeća GONG-a
v.r. Dragan Zelić, zamjenik izvršne direktorice GONG-a

chevron-right