Priopćenje za medije - Prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe korak je naprijed u odnosu na postojeći Zakon, no ne i dovoljan korak

14. svibnja 2010.

Prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe korak je naprijed u odnosu na postojeći Zakon, no ne i dovoljan korak - Zakon ne jamči neovisan nadzor nad poslovanjem političkih stranaka i kandidata PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE KORAK JE NAPRIJED U ODNOSU NA POSTOJEĆI ZAKON, NO NE I DOVOLJAN KORAK – ZAKON NE JAMČI NEOVISAN NADZOR NAD POSLOVANJEM POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDATA

Vlada Republike Hrvatske prošli je tjedan predložila donošenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidže. Prijedlog Zakona predstavlja značajan korak naprijed u dosezanju međunarodnih standarda i boljem reguliranju ove problematike. Ipak, postoje područja koja bi se morala kvalitetnije regulirati.

Pozitivnu stranu Prijedloga Zakona predstavlja detaljnije reguliranje financiranja izborne kampanje; uvođenje šireg spektra sankcija za kršenje Zakona, što do sada nije bio slučaj te uvođenja ograničenja na potrošnju, što je i preporuka Vijeća Europe.

Međutim i dalje ostaje niz problema koje je potrebno bolje urediti:

- Potrebno je osigurati učinkovit i neovisan nadzor financijskog poslovanja političkih stranka i kandidata za vrijeme izbora.

Zakonom je predviđeno da Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija provode nadzor nad financijskim poslovanjem. Pored revizorskog nadzora, izvršni nadzor nad financijskim poslovanjem trebalo bi obavljati neovisno tijelo, primjerice DIP ili neko drugo neovisno tijelo (posebna Agencija za borbu protiv korupcije kao što je slučaj u Latviji u kojoj postoji posebna antikorupcijska agencija - KNAB).

- Ostaje nejasno moraju li stranke na izborima za članove u Europski parlament i na parlamentarnim izborima te za predstavnička tijela lokalnih i područnih jedinica također dostavljati i objavljivati svoje izvještaje u vrijeme izborne kampanje.

- Visine dozvoljenih donacije bi trebalo dodatno smanjiti kako bi se onemogućilo da bogati pojedinci ili pravne osobe ostvaruju dominantan utjecaj na izborni proces i eventualni utjecaj na kasnije donošenje odluka izabranih kandidata.

Detaljniji komentari na Prijedlog Zakona i preporuke u vezi ove problematike mogu se pronaći na internetskim stranicama www.gong.hr kao i u brojnim izbornim izvještajima i preporukama koje GONG izrađuje u posljednjih 10 godina.

Pri izradi Prijedloga Zakona nije poštivan Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je donijela Vlada kao temelj za transparentno donošenje zakona i za kvalitetno sudjelovanje javnosti u zakonodavnoj proceduri. Kodeks podrazumijeva pravovremeno informiranje i sudjelovanje javnosti pri donošenju zakona, što pri izradi ovog zakona nije bio slučaj. Na ovaj se način zakoni o transparentnosti donose netransparentno, što nije korak naprijed, već ustaljena loša praksa. Smatramo da se jedino uz sudjelovanje šire stručne javnosti može doći do najkvalitetnijih rješenja kojima bi se osigurao dobar pravni okvir za ovu važnu problematiku.

Kvaliteta reguliranja financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja te prava na pristup informacijama odražava stupanj stvarne političke volje za borbu protiv korupcije.

Komentare na prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe možete preuzeti ovdje. (pdf, 170KB)

Smjernice za reguliranje transparentnosti financiranja političkih stranaka i kandidata te izbornih kampanja možete preuzeti ovdje. (pdf, 144KB)

chevron-right