Po hitnom postupku Zakon o igralištima za golf treba ukinuti, a ne mijenjati!

21. travnja 2010.

Prijedlog izmjena Zakona o golfu bacanje je prašine u oči javnosti, koja dobro vidi namjere zbog kojih se ovaj Zakon donosi, odnosno mijenja – pogodovanje, rasprodaja i apartmanizacija preostalog šumskog i poljoprivrednog zemljišta

Zelena akcija - GONG - Transparency International Hrvatska - Zelena Istra


Po hitnom postupku Zakon o igralištima za golf treba ukinuti, a ne mijenjati!

Prijedlog izmjena Zakona o golfu bacanje je prašine u oči javnosti, koja dobro vidi namjere zbog kojih se ovaj Zakon donosi, odnosno mijenja – pogodovanje, rasprodaja i apartmanizacija preostalog šumskog i poljoprivrednog zemljišta

U četvrtak 15.04.2010. Vlada RH je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf na dijelu sjednice zatvorenom za javnost. Dan ranije udruge građana (GONG, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, Zelena Istra, Sunce i Udruga Grad) uručile su divovske razglednice s porukom - Pozdrav sa zadnje rupe - Vladi RH. Zatvaranjem sjednice za javnost i neuključivanjem udruga građana i ostale zainteresirane javnosti u raspravu o izmjenama Zakona prije podnošenja istih u saborsku proceduru, Vlada RH krši Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te Zakon o zaštiti okoliša.

Izmjenom Zakona Vlada RH priznaje neustavnost postojećeg Zakona o igralištima za golf i na ovaj način želi spriječiti da ga Ustavni sud RH ukine. No, iako ove izmjene naoko smanjuju broj broja neustavnih odredbi, on je i dalje u nizu odredbi neustavan!
Nacrt izmjena zakona koji je prije sjednice Vlade išao nadležnim tijelima na konzultacije nažalost nije bio dostupan javnosti, niti je zainteresirana javnost bila uključena u ovaj proces. Međutim, udruge su uspjele doći do tog Nacrta koji je sadržavao niz odredbi koje bi poništile jedan dio neustavnih elemenata Zakona o igralištima za golf. No, Prijedlog izmjena koji je Vlada RH usvojila u četvrtak je u 3/4 odrebi različit od prvotnog Nacrta izmjena, pa udruge zaključuju da je u međuvremenu došlo do pritiska interesnih skupina da se izmjene Zakona razvodne čemu je Vlada dala prednost pored interesa javnosti.

Kod donošenja novog Zakona ponovo se inzistira na donošenju Zakona po hitnom postupku, premda se prema Poslovniku Hrvatskog sabora zakon može donijeti po hitnom postupku samo u iznimnim slučajevima, kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Hitnim usvajanjem izmjena zakona želi se ponovno izbjeći javna rasprava, što nije u skladu s načelima Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata, kao ni s proklamiranom Vladinom antikorupcijskom politikom. O neopravdanosti hitnog postupka govori i činjenica da niti petnaest mjeseci nakon što je izvorni Zakon donesen po hitnom postupku nije donesena Uredba predviđena istim Zakonom da se donese u roku od mjesec dana.

U obrazloženju razloga hitnosti postupka navodi se da o Zakonu ovisi nastavak izgradnje golf igrališta na državnom zemljištu, s obzirom da primjena važećeg Zakona o igralištima za golf još nije rezultirala okončanjem nekoliko započetih investicija, zbog čega u konačnici turizam kao strateška djelatnost hrvatskog gospodarstva ne može ostvarivati očekivani rast i razvoj. Drugim riječima, izmjene Zakona donose se za nekoliko poznatih investitora! Tvrdnja da turizam ne može ostvariti očekivani rast i razvoj bez Zakona o igralištima za golf apsurdna je i neistinita, jer igrališta za golf moraju biti dodatna vrijednost postojećim turističkim smještajnim kapacitetima te tako eventualno produžiti turističku sezonu u njima, a ne, kako je Zakonom predviđeno, omogućavati izgradnju novih vila i apartmana koje će se prodavati na tržištu nekretnina! Golf se može realizirati i bez apartmanizacije šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao što je slučaj u nizu drugih zemalja, pa i u susjednoj Sloveniji, gdje se na golf igralištima ne smiju graditi apartmani i vile.

U novoj verziji Prijedloga zakona jedinicama lokalne samouprave praktički se nameće obveza da o svom trošku izgrade kompletnu infrastrukturu za privatni komercijalni projekt, za što ne postoji opravdanje, te ih dodatno osiromašuje. Isto tako omogućuje se jedinicama lokalne samouprave da prodaju zemljište u svom vlasništvu golf investitorima bez javnog natječaja što otvara prostor za korupciju. Također se i dalje omogućava investitoru kupnja neurbaniziranog zemljišta, od čega se dio može urbanizirati bez ikakvih dodatnih troškova. Ukinuta je i minimalna veličina igrališta od 85 ha, čime je otvoren dodatni prostor za manipulaciju ovim propisom jer se praktički svako malo veće zemljište može proglasiti golf terenom i urbanizirati, a smanjen je i standard igrališta za golf sa 18 na 9 rupa. Na taj je način omogućeno proglasiti golf igralište u prostornim planovima na cijelom nizu lokacija, kako bi se omogućila gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Ovo pokazuje pravu bit Zakona koji bi se zapravo mogao zvati Zakon o tome kako što povoljnije i brže izgraditi što više apartmana i prodati ih što skuplje.

Značajan dio javnosti već više od godinu dana ukazuje na štetnost tog Zakona, na uništavanje najvrjednijih resursa, rasprodaju zemljišta, mogućnost pogodovanja i korupcije i pravnu nesigurnost. U pravnoj državi i vlast i građani brinu o javnom interesu i dobru, a u korumpiranoj državi vlast ne voli povećalo javnosti - pa i zakone donosi po hitnom postupku. No, po hitnoj proceduri Vlada RH bi taj Zakon trebala ukinuti, a ne mijenjati. Sve drugo je bacanje pijeska u oči javnosti i daljnje pogodovanje investitorima.

chevron-right