GONG-ov izvještaj o izborima za predsjednika RH 2009./2010.

24. ožujka 2010.

Izbori su organizirani i provedeni korektno. Zamijećen je napredak u radu većine institucija nadležnih za izborni proces, osim u slučaju Ministarstva uprave, koje je svojim djelovanjem na ovim izborima učinilo korak unatrag.

Opća ocjena GONG-a

Izbori su organizirani i provedeni korektno. Zamijećen je napredak u radu većine institucija nadležnih za izborni proces, osim u slučaju Ministarstva uprave, koje je svojim djelovanjem na ovim izborima učinilo korak unatrag. Izborni proces nije bio u potpunosti transparentan zbog manjkavosti u regulaciji financiranja izbornih kampanja, a neadekvatnost izborne regulacije uočena je i što se tiče ponašanja medija i kandidata tijekom izborne kampanje.

Predizborno razdoblje bilo je obilježeno nedoumicama u vezi provedbe izbora koje se posljednjih nekoliko godina uglavnom ponavljaju - pitanja ažurnosti popisa birača u inozemstvu, primjene propisa o financiranju izbornih kampanja, obaveze medija. Ponovo je isticana potreba promjene i poboljšanja propisa (tehnička provedba izbora, ažuriranje popisa birača, financiranje kampanja, obveze medija, informiranost i edukacija birača, usklađivanje ostalih zakona) s ciljem povećanja transparentnosti i legitimnosti. Postojanje tih problema izravna je posljedica činjenice da dionici pokazuju interes za izbore samo ili uglavnom u vrijeme izbora, što rezultira ponavljanjem istih tema i problema za svake izbore.

Izbori su većinom provedeni u demokratskoj atmosferi koja je biračima omogućila ostvarivanje njihovog biračkog prava, a sudionici izbora bili su u velikoj mjeri informirani o svojim pravima i obvezama.

DIP je zbog nedorečenosti propisa neke elemente izbornog postupka i provedbe izbora moralo tumačiti ad hoc i izdavati dodatne upute nižim izbornim povjerenstvima. DIP je za ove izbore imao aktivniju ulogu u izbornom procesu u smislu detaljnijeg reguliranja izbornog procesa i podizanju standarda, što je, po mišljenju GONG-a, doprinijelo kvaliteti izbornog procesa.

No, ni DIP ni Ministarstvo uprave nisu sustavno ni vidljivo djelovali na području edukacije birača o popisima birača i drugim aspektima izbornog procesa, što je utjecalo na ostvarivanje biračkog prava dijela birača, posebice onih koji su glasali ili namjeravali glasati izvan mjesta prebivališta. S tim u vezi, Ministarstvo uprave uskratilo je mogućnost izdavanja potvrdi za glasanje izvan mjesta prebivališta između dva kruga, a zbog čega dio birača nije mogao ostvariti svoje biračko pravo; premda je na predsjedničkim izborima 2000. i 2005. to bilo moguće.

Izborna kampanja bila je fokusirana na niz različitih tema koje se ne tiču izravnih ovlasti predsjednika Republike, a zbog loše regulacije medijske kampanje te činjenice da regulatorna tijela ne raspolažu konkretnim alatima za sankcioniranje, u određenim trenucima kampanja je prelazila granicu dobrog ukusa.

Regularnost financiranja izbornih kampanja bilo je teško pratiti, a na osnovu podataka koje su predstavili GONG i Transparency Internationall Hrvatska (u daljnjem tekstu: TIH) može se zaključiti kako se većina kandidata nije držala pozitivnih zakonskih propisa i usvojenih demokratskih standarda, a uglavnom su izostali i detaljni financijski izvještaji.

Opći je dojam da je nužno potrebna potpuna revizija i uređivanje izbornog zakonodavstva u svim segmentima kako bi izbori bili u potpunosti pošteni te u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Cijeli izvještaj GONG-a možete pročitati ovdje te englesku verziju ovdje.  
                                      

chevron-right