Suzana Jašić sudjeluje na ekspertnom seminaru na temu tijela za provedbu izbora kojeg organizira Predsjedništvo OESS-a u Beču

16. srpnja 2009.

Suzana Jašić, članica Vijeća GONG-a, sudjelovat će kao panelistica na ekspertnom seminaru na temu tijela za provedbu izbora kojeg organizira Predsjedništvo OESS-a u Beču 16. i 17. srpnja 2009.

Suzana Jašić, članica Vijeća GONG-a, sudjelovat će kao panelistica na ekspertnom seminaru na temu tijela za provedbu izbora kojeg organizira Predsjedništvo OESS-a u Beču 16. i 17. srpnja 2009.

Predsjedništvo je također pozvalo parlamentarne skupštine, relevantne međunarodne organizacije i institucije uključene u promatranje izbora i tehničku pomoć, kao i relevantne nevladine organizacije s iskustvom u području izbora, da sudjeluju u seminaru.

Na ekspertnom seminaru bit će predstavljena iskustva zemalja OESS-a s obzirom na različite modele tijela nadležnih za provedbu izbora u njima, kao i na izazove tih tijela u osiguravanju svoje nezavisnosti i nepristranosti te u izgradnji povjerenja javnosti.

Pitanja koja će biti diskutirana na seminaru uključuju strukturu i sastav tijela nadležnih za provedbu izbora, ulogu tih tijela u unaprjeđenju izbornog zakonodavstva i prakse te u maksimalizaciji koristi od saznanja i preporuka domaćih i stranih promatrača, kao i načina da se osigura provođenje izbora u skladu s preporukama OESS-a i nacionalnog zakonodavstva.

Suzana Jašić će dati svoj doprinos kao panelistica u sklopu Radne sesije III na temu: Role of Electoral Management Bodies in follow up, with a focus on the role of domestic observers and the interactions with EMBs on proposing and implementing electoral reforms.

chevron-right