Ukinite Zakon o igralištima za golf! Poziv građanima na akciju!

23. siječnja 2009.

Zelena akcija, GONG, Transparency International Hrvatska i Zelena Istra su na konferenciji za medije održanoj danas najavili podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o igralištima za golf. Pravo vlasništva je Ustavom zaštićeno pravo koje se može oduzeti ili ograničiti samo iznimno, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Zelena akcija, GONG, Transparency International Hrvatska i Zelena Istra su na konferenciji za medije održanoj danas najavili podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o igralištima za golf.

Pravni tim za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, koji su činili Darko Bizjak i Željka Leljak Gracin (Zelena akcija), Vanja Škorić i Robert Maračić (GONG) te Lana Ofak i dr.sc. Marko Šikić sa katedre Upravnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdio je nakon detaljne analize da zakon povređuje najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske kao što su nepovredivost vlasništva, jednakost, sloboda i očuvanje prirode i čovjekova okoliša.

Pravo vlasništva je Ustavom zaštićeno pravo koje se može oduzeti ili ograničiti samo iznimno, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. U slučaju izgradnje golf igrališta, privatno vlasništvo se oduzima radi privatnog, a ne javnog interesa. Jednakost i poduzetnička sloboda se krši jer se poduzetnike stavlja u povlašteni položaj jer se pogoduje jednoj „vrsti” poduzetnika, a to su oni koji će graditi golf igrališta. Zaštita okoliša se ugrožava jer su zemljište i šume zakonima proglašeni od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i imaju osobitu zaštitu, dok se Zakonom o igralištima za golf omogućava devastacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Osim Prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, nevladine udruge sakupljaju i informacije iz zemalja Europske unije i ostalih zemalja svijeta. Do sad nije pronađena niti jedna zemlja koja bi imala poseban Zakon o igralištima za golf, a sve prikupljene informacije će se analizirati i napraviti usporedbu sa stanjem u Hrvatskoj.

Udruge također sakupljaju informacije o građanima koji su direktno pogođeni ovim zakonom kako bi se utvrdilo koliki su razmjeri ugroženosti, zbog čega je kreiran anketni listić koji će poslužiti za sustavno prikupljanje ovih informacija. Nastojat će se utvrditi i površine zemljišta koje se prenamjenjuju iz šumskog i poljoprivrednog u golf igralište te usporediti cijene koje su ponuđene vlasnicima s cijenama građevinskog zemljišta. Svi građani ugroženi zakonom mogu se javiti na tel: 01/4813 096 ili e-mail zeljka@zelena-akcija.hr (Željka Leljak Gracin).

Udruge pozivaju građane na učlanjivanje u grupu na facebook-u pod nazivom: Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf!(http://apps.facebook.com/causes/172252), koja trenutno okuplja preko 1200 članova, te na slanje elektroničke pošte sa zahtjevom da se ukine Zakon na sve klubove zastupnika u Hrvatskom saboru, Vladu RH i Ministarstvo turizma, a automatska pošta se može poslati sa: http://zelena-akcija.hr/zakonogolfu

Na području Velike i Male Bune kraj Velike Gorice su već registrirani i prvi slučajevi u kojima su građani direktno pogođeni ovim Zakonom jer je njihovo poljoprivredno zemljište u prostornim planovima prenamijenjeno u igralište za golf. Grupa građana se obratila Zelenoj akciji s molbom da im se pomogne kako ih se ne bi izvlastilo s njihove zemlje, a predloženo im je da pokrenu službeni Zahtjev za izmjenu prostornog plana Zagrebačke županije i Izmjena prostornog plana grada Velika Gorica.

Za više informacija:
Jagoda Munić, Zelena akcija (01/481-3096)
Vanja Škorić, GONG (01/4825-444)
Zorislav Antun Petrović, Transparency International (01/4830-653)

chevron-right