PROSVJED UDRUGA B.a.B.e., GONG i ZELENE AKCIJE POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA FINANCIJA O BRISANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UDRUGA I USTANOVA IZ PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

07. siječnja 2009.

Posvjedujemo protiv odluke o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojom su izbrisane neprofitne organizacije, udruge i ustanove iz popisa pravnih osoba koje su oslobođene plaćanja PDV-a na dobra i usluge kad se plaćaju ili primaju iz inozemnih donacija. Odluka je donesena iznenada, bez konzultacija ili rasprave sa zainteresiranim stranama.

Ministarstvo financija 
Ivan Šuker, ministar financija

Zagreb, 8. svibnja 2004. 

PROSVJED UDRUGA B.a.B.e., GONG i ZELENE AKCIJE POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA FINANCIJA O BRISANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UDRUGA I USTANOVA IZ PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST 

Poštovani gospodine ministre,

prosvjedujemo protiv odluke o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojom su izbrisane neprofitne organizacije, udruge i ustanove iz popisa pravnih osoba koje su oslobođene plaćanja PDV-a na dobra i usluge kad se plaćaju ili primaju iz inozemnih donacija. Odluka je donesena iznenada, bez konzultacija ili rasprave sa zainteresiranim stranama.

Iako vjerujemo da je ovoj Vladi u interesu surađivati i poticati razvoj civilnog društva, ovaj Pravilnik nije na tom tragu i šalje čudne poruke, otvara mnoga pitanja.

Po kojim je kriterijima odlučeno da neke organizacije, udruge i ustanove (s područja ljudskih prava, ženskih prava, demokratizacije i sl.) vrijede "manje" od ostalih (humanitarne organizacije, zdravstvene, obrazovne, kulturne, znanstvene, vjerske i socijalne ustanove, športski amaterski klubovi te tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave) te da se njihov rad ne treba stimulirati? Ustavom zaštićene vrijednosti koje se promiču radom udruga su ne samo humanitarnog ili športskog karaktera, već uključuju promicanje ljudskih prava, zaštite okoliša, demokracije… Kakvu nam poruku šaljete? Kakvu poruku šaljete stranim donatorima koji su proteklih godina u našu zemlju uložili milijune kroz humanitarnu i institucionalnu pomoć, obnovu i izgradnju, razvoj civilnog društva…?

Napominjemo da su u protekle tri godine sva sredstva koja su ušteđena neplaćanjem PDV-a ionako završila u Republici Hrvatskoj jer su ta sredstva omogućila da udruge odrađuju veći broj aktivnosti i plaćaju veći broj usluga ili zaposle veći broj osoba. Samo su naše tri udruge svojim radom i zalaganjem u protekle tri godine u Hrvatsku privukle više milijuna eura koje su na kraju završile u profitnom sektoru i državnom proračunu. 

Posljedice ove odluke bit će poremećeno ovogodišnje poslovanje izbrisanih neprofitnih organizacija, udruga i ustanova, kao i inozemnih donatora, jer su postojeći proračuni temeljeni su na starom Pravilniku. Dugoročno odluka ima za posljedicu odbijanje inozemnih donatora koji neće željeti donirati sredstva ili dobra na koja će im država uzimati 22%. Za usporedbu s bližim susjedima, državama Centralne i Jugoistočne Europe: od 16 zemalja, njih 10 ima neki oblik oslobođenja plaćanja PDV-a za neprofitne pravne osobe i/ili njihove aktivnosti, pogotovo ako dolaze iz inozemnih izvora. Oni koji imaju oslobođenje su: Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Litva, Poljska, Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija. Oni koji to nemaju su, uz sada Hrvatsku, i Albanija, BiH, Srbija i Crna Gora te Latvija. Osim toga, sve države imaju još i dodatne brojne oblike poreznih odbitaka/olakšica za donacije udrugama.(izvor: "Pregled poreznih zakona koji utječu na neprofitne organizacije u Centralnoj i Istočnoj Europi" koju je izdao Međunarodni centar za neprofitno pravo 2003. godine, ICNL, www.icnl.org)

Tražimo promjenu ove odluke kako se civilno društvo ne bi vratilo korak unatrag. Ne želimo se pridružiti zemljama poput Albanije, SiCG i BiH, već im želimo biti primjerom. I civilno društvo i Vlada svojim bi dijalogom i aktivnostima trebali stremiti standardima i dobroj praksi zemalja Europske unije.

Nadamo se promjeni ove odluke, 

Martina Belić, B.a.b.e 
Suzana Jašić, GONG-a
Toni Vidan, Zelena akcija

Na uvid:
- Vladi Republike Hrvatske
- Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske
- Zakladi za razvoj civilnog društva
- Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj
- Misiji OESS-a u Hrvatskoj
- USAID-u
- veleposlanstvima
- udrugama
- medijima

chevron-right