KONFERENCIJA ZA NOVINARE: 22% MANJE VRIJEDNI

07. siječnja 2009.

Udruge apeliraju na Vladu i Sabor da ih u srijedu prilikom saborske rasprave o izmjenama Zakona o PDV-u podrže u njihovim zahtjevima i izjednače ih s humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima i dr.

Medijima

Zagreb, 31. svibnja 2004. 

KONFERENCIJA ZA NOVINARE: 22% MANJE VRIJEDNI

Uvod

- Do 2001. godine oslobođeni od PDV-a na dobra i usluge plaćene iz inozemnih donacija bili su: humanitarne organizacije, zdravstvene, obrazovne, kulturne, znanstvene, vjerske i socijalne ustanove, športski amaterski klubovi te tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Od 2001. godine (Pravilnikom iz NN 54/01) uz ovu listu dodane su i ostale neprofitne organizacije, udruge i ustanove, čime su sve neprofitne pravne osobe izjednačene.
- 30. travnja 2004. u "Narodnim novinama" objavljena je odluka ministra financija o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojom su izbrisane neprofitne organizacije, udruge i ustanove iz popisa pravnih osoba koje su oslobođene plaćanja PDV-a na dobra i usluge kad se plaćaju ili primaju iz inozemnih donacija.

Način donošenja ove odluke bio je višestruko netransparentan jer nije postojala najava ove odluke, niti su provedene konzultacije. Prema objašnjenju ministra, Pravilnik je bio nezakonit i stoga je ukinut, no, prilikom rasprave i izglasavanja izmjena Zakona o PDV-u 2. travnja, Ministarstvo financija moglo je najaviti namjeru ukidanja Pravilnika, kako bi, ako već sami nisu htjeli dopuniti članak 13 Zakona, omogućili podnošenje amandmana drugim zastupnicima. Samo 18 dana nakon izglasavanja Zakona, ministar potpisuje odluku o ukidanju Pravilnika.

Dijalog s Ministarstvom financija

Nekoliko dana nakon konferencije za novinare na kojoj su B.a.b.e., GONG i Zelena akcija zajednički prosvjedovali protiv takve odluke, održan je sastanak (13. svibnja 2004.) s ministrom financija na koji je pored ove tri udruge, Ministarstvo pozvalo i g. Žarka Puhovskog iz HHO-a. Na sastanku je ministar objasnio da je dotadašnji Pravilnik bio u suprotnosti za Zakonom te da su ga ukinuli jer je bio protuzakonit. Ministar je bio nesklon izmjeni Zakona, no dogovoreno je da se pri prvoj izmjeni Zakona o PDV-u, u sporni članak stave i udruge koje se bave vrednotama definiranim čl. 3. Ustava Republike Hrvatske. Kako tada još nije bilo izgledno ovako brzo mijenjanje Zakona, traženo je prijelazno rješenje koje bi do sljedećih izmjena Zakona riješilo ovaj problem, a koje bi bilo prihvatljivo za izbrisane udruge.

Tada je ministar ponudio rješenje koje se odnosi na povrat PDV-a iz pričuve udrugama prisutnima na sastanku. Nakon što su udruge to odbile, predložio je sastavljanje popisa od 50-ak udruga koje bi potpale pod tu odluku. I to su udruge odbile, postavivši pitanje općih kriterija. Razgovor je završen dogovorom da udruge svoj prijedlog kriterija pošalju narednog ponedjeljka.

U međuvremenu su B.a.b.e., GONG i Zelena akcija, konzultirajući se s brojnim pravnim i financijskim stručnjacima, došli do zaključka da povrat PDV-a nije rješenje koje bi zadovoljilo udruge, budući da udruge nisu u sustavu PDV-a te to ne bi bilo u skladu sa Zakonom, a postavilo se i niz drugih pitanja. Naime, način na koji bi se vršio povrat PDV-a bio je potpuno nejasan u smislu tehničke izvedbe i rokova, a osim toga plaćanje PDV-a je kreditiranje države od strane donatora i udruga inozemnim donacijama.

Slijedom toga, 17. svibnja udruge su poslale prijedlog rješenja ministru, tražeći osnivanje radne grupe koja bi na zakonit, stručan, sustavan i efikasan način iznašla najbolje moguće prijelazno rješenje, predlažući da u radnu grupu uđu predstavnici zainteresiranih grupa: udruga, sindikata, donatora i Zaklade za razvoj civilnog društva.

20. svibnja je u telefonskom razgovoru s gđom Stepanić potvrđeno da Ministarstvo pristaje na ovaj prijedlog te da je stvar prepuštena g. Fabijančiću iz Porezne uprave.

24. svibnja održan je preliminarni sastanak sa g. Fabijančićem prilikom kojem su udruge jasno dale do znanja da je povrat PDV-a samo jedno od mogućih rješenja, a s kojim se ne slažu, te da upravo radna grupa služi za iznalaženje prihvatljivijeg rješenja. Zatraženo je da se prvi sastanak radne grupe održi istoga tjedna. Istoga dana poslan je i dopis u kojem udruge predlažu da, pored predstavnika Ministarstva financija i Porezne uprave, članovi radne grupe budu: Dubravka Obad, financijska voditeljica u Babama i Vanja Škorić, pravna savjetnica u GONG-u, Mario Švigir, glavni ekonomski savjetnik u SSSH, Cvjetana Plavša Matić, ravnateljica Zaklade za razvoj civilnog društva te Rade Krnjeta, menadžer za financije u AED-u

Prvi sastanak radne grupe

27. svibnja održan je sastanak radne grupe s predstavnicima porezne uprave koji su dobili mandat da razgovaraju o kriterijima oko povrata PDV-a. Kako su predstavnici radne grupe iznijeli niz argumenata (pravnih, političkih i praktičnih) protiv navedenog rješenja, a predstavnici porezne uprave nisu imali mandat da razgovaraju o drugim vrstama rješenja, sastanak je završio bez zaključka.

Dopis upućen predsjedniku Vlade Ivi Sanaderu

Istoga dana, 27. svibnja, udruge su saznale da Vlada u saborsku proceduru šalje hitne izmjene Zakona o PDV-u vezane za izmjenu stope PDV-a. Iznenađene što izmjenama nije predviđena i izmjena članka 13. Zakona o PDV-u, a što je dogovoreno s ministrom Šukerom, udruge su premijeru Sanaderu poslale dopis kojim detaljno i kronološki opisuju tijek dijaloga sa Ministarstvom financija i u kojem traže hitnu izmjenu i dopunu članka 13 Zakona o PDV-u prilikom sadašnje izmjene i dopune Zakona.

Od Vlade se traži povratak stečenih prava, odnosno izjednačavanje izbrisanih udruga sa udrugama koje Zakon nabraja, budući da se radi o civilizacijskom dosegu te je svako drugo rješenje korak unatrag u odnosu Vlade prema udrugama. Osim toga, ne mogu se diskriminirati neprofitne organizacije i strani donatori po načelu da su neki uvršteni u Zakon ili međunarodne ugovore.

Inspekcija Ministarstva financija kao slučajnost

Dan nakon prvog sastanka radne grupe i nepuna 24 sata nakon što je navedeni zahtjev faxiran premijeru Sanaderu te na uvid ministru Šukeru, GONG je nazvao gospodin iz Deviznog inspektorijata Ministarstva financija tvrdeći da je dobio nalog za inspekciju deviznog poslovanja GONG-a. Inspekcija je tijekom današnjeg dana obavljena, a bit će nastavljena i sutra. I GONG i sve ostale udruge pozdravljaju inspekcije i kontrole, kako u udrugama, tako i u bilo kojim pravnim osobama profitnog, neprofitnog i državnog sektora, no slanje inspekcije u trenutku kad udruge traže izmjenu zakona i prosvjeduju protiv izmjene Pravilnika, nije ništa doli represija i pokazivanje moći države.

Apel Vladi i Saboru

Udruge apeliraju na Vladu i Sabor da ih u srijedu prilikom saborske rasprave o izmjenama Zakona o PDV-u podrže u njihovim zahtjevima i izjednače ih s humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima i dr.

Vjerujemo da je Vladi u interesu surađivati i poticati razvoj civilnog društva, što se može iščitati i u "Nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji 2004", str. 43. poglavlje 1.3.1.1. Sloboda udruživanja (izvor: Ministarstvo europskih integracija, www.mei.hr).

B.a.B.e.
GONG
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Zelena akcija

chevron-right