RAD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NIJE JAVAN!

06. siječnja 2009.

Vlada Republike Hrvatske održat će 29. lipnja 2006.g. 172. sjednicu, bez da je prethodno na svojim web stranicama objavila tekstove zakonskih prijedloga te ostalih akata o kojima će se raspravljati. Naime, Vlada Republike Hrvatske unaprijed objavljuje dnevni red predstojećih sjednica, no tekstovi zakonskih prijedloga te ostalih akata objavljuju se nekoliko dana nakon održavanja iste sjednice te nakon objavljivanja sažetih priopćenja za javnost.

Medijima
 
U Zagrebu, 29. lipnja 2006. 

RAD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NIJE JAVAN!

Vlada Republike Hrvatske, unatoč brojnim pozivima GONG-a te dopisu upućenom prošloga tjedna, ne objavljuje pravovremeno tekstove zakonskih prijedloga i drugih odluka na svojim Internet stranicama.

Vlada Republike Hrvatske održat će 29. lipnja 2006.g. 172. sjednicu, bez da je prethodno na svojim web stranicama objavila tekstove zakonskih prijedloga te ostalih akata o kojima će se raspravljati. Naime, Vlada Republike Hrvatske unaprijed objavljuje dnevni red predstojećih sjednica, no tekstovi zakonskih prijedloga te ostalih akata objavljuju se nekoliko dana nakon održavanja iste sjednice te nakon objavljivanja sažetih priopćenja za javnost.

Spomenuta praksa ne dozvoljava uvid javnosti u rad Vlade Republike Hrvatske te onemogućuje bilo kakvu reakciju na spomenute prijedloge zakona prije nego isti budu upućeni u saborsku proceduru, na što je GONG dopisom od 21. lipnja 2006.g. upozorio Predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ovakvom praksom javnost biva zakinuta za pravovremene informacije o sadržaju nacrta zakonskih prijedloga Vlade. Primjerice, na dnevnom redu 172. sjednice Vlade Republike Hrvatske nalaze se nacrti zakonskih prijedloga kao što su Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Nacrt prijedloga zakona o područjima županijama, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Smatramo da bi rad Vlade Republike Hrvatske trebao biti u potpunosti transparentan, posebice kada je riječ o aktima koji su od iznimne važnosti za građane Republike Hrvatske, a kako bi ti isti građani imali mogućnost pravovremenog uvida u spomenute tekstove zakonskih prijedloga. Pravovremenim objavljivanjem tekstova zakonskih prijedloga i ostalih akata, Vlada Republike Hrvatske napravila bi značajan korak prema poboljšanju transparentnosti rada državnih institucija, a i pokazala da poštuje načelo javnosti rada Vlade, regulirano Zakonom o Vladi, Poslovnikom Vlade te Programom Vlade 2003-2007.

Sandra Pernar
Zamjenica predsjednice

chevron-right