HRVATSKI SABOR DONIO ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH LISTA I KANDIDATA KOJIM SE NE REGULIRA PITANJE FINANCIRANJA IZBORNIH KAMPANJA!

06. siječnja 2009.

U petak, 15. prosinca Hrvatski sabor donio je Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata što je korak naprijed u odnosu na dosadašnje propise vezane za financiranje političkih stranaka, no i dalje ostaje otvoreno pitanje financiranja izbornih kampanja.

Medijima

U Zagrebu, 18. prosinca 2006.


HRVATSKI SABOR DONIO ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH LISTA I KANDIDATA KOJIM SE NE REGULIRA PITANJE FINANCIRANJA IZBORNIH KAMPANJA!

U petak, 15. prosinca Hrvatski sabor donio je Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata što je korak naprijed u odnosu na dosadašnje propise vezane za financiranje političkih stranaka, no i dalje ostaje otvoreno pitanje financiranja izbornih kampanja.

Europska komisija u svom je zadnjem Izvještaju o napretku Republike Hrvatske jasno naznačila kako se financiranje izbornih kampanja mora regulirati.

Financiranje izbornih kampanja u Republici Hrvatskoj nije regulirano (osim djelomično i površno za predsjedničke izbore), a upravo za financiranje svojih izbornih kampanja političke stranke i nezavisni kandidati od donatora traže i dobivaju više novca jer, u pravilu, političke stranke troše više u izbornim godinama nego kada nema izbora.

Doneseni Zakon je, između ostalog, propustio propisati obvezu podnošenja detaljnih financijskih izvještaja posebno za kampanje:
1. prijevremeni izvještaj (nekoliko dana prije izbora), o visini i izvorima sredstava prikupljenima za troškove izborne promidžbe,
2. završni izvještaj o visini i izvorima utrošenih sredstava + zajmovi, prihodi od imovine...

Nadalje, financijsko poslovanja političkih stranaka i izvještavanje neće biti nadzirano od strane neovisnog tijela, primjerice DIP-a, već od strane Državne revizije i Ministarstva financija.

Ograničenja na donacije, tj. koliko se smije donirati, prilično su visoka (fizičke osobe 90.000,00 kuna, a pravne milijun kuna godišnje) tako će opet postojati mogućnost da određena fizička ili pravna osoba u cjelosti financira kampanju neke stranke ili kandidata.

Ukoliko se ne riješi pitanje financiranja izbornih kampanja, transparentnost izbornog procesa dolazi u pitanje, a javnost i dalje neće znati tko je i u kojim iznosima financirao izborne kampanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata.

Dragan Zelić
Potpredsjednik GONG-a

chevron-right