ZAPOČINJE SEDMA GODINA ODRŽAVANJA RADIONICA „PRVI PUT BIRAM“ ZA NOVIH 24.000 MATURANATA

05. siječnja 2009.

Tijekom prvog polugodišta ove školske godine ponovo ćemo održati 800 interaktivnih radionica u više od 200 srednjih strukovnih škola i gimnazija u kojima će sudjelovati oko 24.000 maturanata. Cilj radionica je informirati i educirati maturante, buduće birače, o izborima i drugim načinima sudjelovanja građana u političkim procesima te o zagovaranju i ulozi odgovornog i aktivnog građanina u društvu.

Medijima

U Zagrebu, 12. listopada 2007.

ZAPOČINJE SEDMA GODINA ODRŽAVANJA RADIONICA „PRVI PUT BIRAM“ ZA NOVIH 24.000 MATURANATA 

GONG je 1. listopada započeo sa sedmom godinom provedbe projekta „Prvi put biram“, projekta interaktivnih radionica za maturante hrvatskih srednjih škola.

Tijekom prvog polugodišta ove školske godine ponovo ćemo održati 800 interaktivnih radionica u više od 200 srednjih strukovnih škola i gimnazija u kojima će sudjelovati oko 24.000 maturanata. Cilj radionica je informirati i educirati maturante, buduće birače, o izborima i drugim načinima sudjelovanja građana u političkim procesima te o zagovaranju i ulozi odgovornog i aktivnog građanina u društvu.

U proteklih šest godina više od 128.000 maturanata sudjelovalo je u 4.503 radionice, a od ukupno 350 srednjih škola u Republici Hrvatskoj u projekt se uključilo 284 što čini oko 80% svih srednjih škola u RH.

Radionice ove godine provodi 11 timova educiranih trenera-predavača (mladih politologa, pravnika i sociologa ili apsolvenata navedenih fakulteta), u sklopu nastave tijekom predmeta Politika i gospodarstvo ili na satu razrednog odjela. Nakon radionice, GONG će učenicima pokloniti po dvije brošure koje tematski prate radionicu (izbori i javno zagovaranje) i kondom „Prvi put biram“ kao simbol prava na izbor, ali i simbol odgovornosti koju svako pravo na izbor sa sobom nosi (donacija 5.000 komada od tvrtke SSL International, predstavnika Durex-a).

Projekt su financijski podržali OESS, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb te Europska komisija kroz ROP Sisačko-moslavačke županije.

Projekt je dobio preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za unapređenje školstva, a krajem 2005. godine osvojio drugu nagradu na natječaju Vijeća Europe „Mladi aktivni građani“.

Interes škola i poziv

Sredinom rujna sve su srednje škole u Republici Hrvatskoj obaviještene o nastavku projekta te pozvane da se prijave za sudjelovanje. Do danas se prijavila 201 škola za svih 800 radionica. Najveći odaziv škola je iz Međimurske (100%) i Varaždinske županije (90%), a najmanje škola iz Krapinsko-zagorske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Pozivamo sve zainteresirane za posjet radionicama da nam se jave.

chevron-right