Javni apel povodom prekršaja u financijskim izvješćima političkih stranaka

14. listopada 2008.

Udruge Autonomni centar Čakovec, B.a.b.e., CMS, Cenzura Plus, DIM, GONG,
Pravni tim Kontre, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, ZaMirNET, uputili su danas saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav javni apel povodom nepravilnosti i prekršaja u financijskim izvještajima političkih stranaka, sa zahtjevom da nadležne institucije provedu prekršajne postupke protiv odgovornih.

Udruge Autonomni centar Čakovec, B.a.b.e., Centar za mirovne studije, Cenzura Plus, DIM, GONG, Pravni tim Kontre, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, ZaMirNET, uputili su danas saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav javni apel povodom nepravilnosti i prekršaja u financijskim izvještajima političkih stranaka, sa zahtjevom da nadležne institucije provedu prekršajne postupke protiv odgovornih.

Cijeli sadržaj apela upućenog Odboru, pročitajte ovdje.

----------------------------------

Odbor jednoglasno za izmjenu zakona o financiranju političkih stranaka

chevron-right