KODEKS DOBRE PRAKSE ZA SAVJETOVANJE DRŽAVE I CIVILNOG DRUŠTVA U POSTUPKU DONOŠENJA ZAKONA I DRUGIH OPĆIH PROPISA

22. kolovoza 2008.

Predstavnica GONG-a sudjelovala je u izradi nacrta Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa tijekom 2007. i 2008. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Predstavnica GONG-a sudjelovala je u izradi nacrta Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa tijekom 2007. i 2008. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izrada Kodeksa među prioritetnim je mjerama Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Kodeks će dati osnovne smjernice za uključivanje relevantnih dionika civilnoga društva u sve segmente postupaka donošenja novih zakona i drugih propisa. Kodeks će, dakle, poslužiti kao polazišna točka za stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj kulture sudjelovanja građana, temeljene na sustavnom civilnom dijalogu svih relevantnih partnera.

Više predstavnika GONG-a sudjelovalo je u nekoliko javnih rasprava koje su putem Interneta i rasprava u većim gradovima organizirali Ured za udruge i Savjet za razvoj civilnog društva tijekom 2008. godine . Uskoro se očekuje usvajanje Kodeksa. 

Kodeks dobre prakse savjetovanja(119 KB)

chevron-right