FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I IZBORNIH KAMPANJA

23. srpnja 2008.

Novi zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, koji je izradio Središnji državni ured za upravu, usvojen je u prosincu 2006. godine nakon dugogodišnjeg GONG-ovog zagovaranja. Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata je korak naprijed u odnosu na dosadašnje propise u vezi financiranja političkih stranaka. Zakonom se zabranjuju anonimne donacije, uvode se novčane sankcije i predaja redovnih godišnjih izvještaja političkih stranaka. Međutim, Zakon ne regulira financiranje izbornih kampanja kao ni posebno izvještavanje o troškovima u kampanji te maksimalne iznose sredstava, zbog čega je GONG posebno nadgledao provedbu Zakona na parlamentarnim izborima ove godine.

Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, koji je izradio Središnji državni ured za upravu, usvojen je u prosincu 2006. godine nakon dugogodišnjeg GONG-ovog zagovaranja. Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata je korak naprijed u odnosu na dosadašnje propise u vezi financiranja političkih stranaka. Zakonom se zabranjuju anonimne donacije, uvode se novčane sankcije i predaja redovnih godišnjih izvještaja političkih stranaka. Međutim, Zakon ne regulira financiranje izbornih kampanja kao ni posebno izvještavanje o troškovima u kampanji te maksimalne iznose sredstava, zbog čega je GONG posebno nadgledao provedbu Zakona na parlamentarnim izborima ove godine.
 
U veljači 2006. godine, GONG je oformio radnu grupu stručnjaka kako bi izradili preporuke za reguliranje financiranja izbornih kampanja, s obzirom na stanje u kojem se nalazi Republika Hrvatska. Izrađene su preporuke (vremenski okvir trajanja kampanje, otvaranje posebnog računa za donacije zaprimljene tijekom kampanje, limiti na donacije, donatori i troškovi kampanje, sankcije, detaljno izvještavanje i nadzorna tijela) koje su prezentirane javnosti, saborskim zastupnicima, Vladi Republike Hrvatske, medijima te međunarodnim organizacijama. Preporuke se mogu pronaći ovdje.

Tijekom 2006. godine, obavili smo i detaljan uvid u postojeći zakonodavni okvir i praksu, analizirajući njihov učinak te usporedivši ga s međunarodnim standardima. Rezultati pregleda mogu se pronaći ovdje.

Sukladno starom Zakonu o političkim strankama koji se zadnji put primjenjivao na poslovanje stranaka u 2006. godini, parlamentarne stranke kojima su dodijeljena sredstva iz državnog proračuna bile su dužne saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostaviti godišnji izvještaj za proteklu fiskalnu godinu. Međutim, sukladno novom Zakonu o financiranju političkih stranaka, stranke su morale javno objaviti financijske izvještaje na svojim web stranicama nakon što ih pregleda Državni ured za reviziju, što je potvrdilo i mišljenje Odbora za Ustav koje je GONG zatražio u ožujku 2007.

U travnju 2007. GONG je održao sastanak s Državnim uredom za reviziju i tražio pojašnjenja o javnom objavljivanju financijskih izvještaja te, putem medija, zatražio da stranke javno, na svojim web stranicama, objave financijske izvještaje. Najveće parlamentarne političke stranke su objavile izvještaje, osim HDZ-a.

Imajući na umu probleme i nedostatke u regulaciji financiranja predizbornih kampanja, GONG je, u suradnji s organizacijom Transparency International Hrvatska (TIH) provodio, u vrijeme oko parlamentarnih izbora, aktivnosti koje su se ticale financiranja predizbornih kampanja i podizanja javne svijesti o tom pitanju.

Na konferenciji za novinare održanoj 29. listopada, GONG i TIH pozvali su sve političke stranke, nezavisne liste i kandidate da do 3. studenoga javno objave, sukladno izbornom zakonu, iznose koje namjeravaju potrošiti u kampanji te da do 20. studenoga javno objave preliminarne izvještaje o visini i izvorima sredstava za kampanju te imena donatora.

Da bi im se pomoglo, GONG je pripremio obrasce za izvještaj o financiranju kampanje te su oni objavljeni na GONG-ovim i TIH-ovim internetskim stranicama. Zajedno s TIH-om, GONG je proveo projekt kojim se pratilo koliko političke stranke troše na promociju tijekom kampanje kako bi se napravile procjene ukupnih troškova njihovih kampanja.

Agencija Promocija Plus angažirana je za ovaj projekt i u razdoblju između 3. i 23. studenoga analizirali su promotivni program na TV i radijskim postajama s nacionalnom koncesijom (HTV 1 i HTV 2, NOVA TV, RTL, Otvoreni radio, Narodni radio), a također i postaje Z1, OTV te radijske stanice Sljeme i Radio 101. Također je praćeno oglašavanje na najposjećenijim internetskim portalima, u dnevnim i tjednim novinama te na reklamnim panelima. Istraživanje je provedeno na području cijele Hrvatske. Na temelju rezultata tog istraživanja GONG i TIH napravili su procjene koliko su političke stranke potrošile za predizbornu kampanju.

Nekoliko dana prije dana izbora, GONG i TIH organizirali su konferenciju za novinare na kojoj su prezentirane procjene troškova oglašavanja tijekom prva dva tjedna kampanje, a političke stranke i ostali kandidati su ponovno pozvani da objave troškove kampanje, zajedno s popisom donatora i primljenim iznosima donacija. Nakon konferencije za novinare većina političkih stranaka potvrdila je točnost GONG-ovih i TIH-ovih predviđanja. Dva dana prije izbora, parlamentarne stranke su javno objavile informacije koje su ih GONG i TIH tražili i to je bio prvi put u Hrvatskoj da su te informacije javno objavljene za parlamentarne izbore.

Deset dana nakon izbora GONG i TIH organizirali su treću konferenciju za novinare i tada su prezentirali završnu procjenu troškova predizborne kampanje. Političke stranke pozvane su da objave konačna financijska izvješća sa svim informacijama o donatorima, iznosima pojedinih primljenih donacija i troškovima u kampanji.

Rezultati istraživanja pokazali su da su ukupni troškovi kampanje dostigli sumu od približno 100 milijuna HRK. Dokazano je da je većina stranaka objavila donekle točne procjene troškova kampanje, ali je također pokazala i veliku diskrepanciju između objavljenih i stvarnih troškova HDZ-a (koji je objavio tri puta niže brojke).

GONG je u srpnju 2008. godine u zgradi Hrvatskog sabora organizirao Okrugli stol Financiranj izbornih kampanja i sukob interesa - Iskustva i izazovi, a Okrugli stol je organiziran u sklopu međunarodnog projekta ,“lzborni zakoni i sukob interesa - iskustva i praksa u regiji“ koji provodi GONG u suradnji s partnerima, Centrom za slobodne izbore i demokraciju (CeSlD) i Udruženjem izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine (UIZBIH).

Okrugli stol je otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora, Luka Bebić. Uvodna izlaganja održali su prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet), Šima Krasić (Državni ured za reviziju) te Zorislav Antun Petrović (Transparency International Hrvatska).

Cilj okruglog stola bio je provesti analizu financijskog izvještavanja političkih stranaka te raspraviti potrebne izmjene propisa o sprječavanju sukoba interesa kao temeljne poluge u borbi protiv političke korupcije.

GONG je i na lokalnim izborima pozorno pratio financiranje kampanja stranaka i kandidata s obzirom da je zakonodavni okvir financiranja izbornih kampanja manjkav i na lokalnim izborima. Više o financiranju izbornih kampanja na lokalnim izborima može se pronaći u GONG-ovim izvještaju s lokalnih izbora.

chevron-right