PROSVJEDUJEMO PROTIV HIPERPRODUKCIJE ZAKONA U HRVATSKOM SABORU

16. listopada 2007.

S obzirom na hiperprodukciju zakona i drugih akata u proteklih tjedan dana, udruga GONG upozorava kako je rad Vlade Republike Hrvatske te Hrvatskog sabora u postupku donošenja zakona u potpunosti netransparentan, što će u konačnici rezultirati nekvalitetnim zakonima.Medijima

Zagreb, 12. srpnja 2007.

S obzirom na hiperprodukciju zakona i drugih akata u proteklih tjedan dana, udruga GONG upozorava kako je rad Vlade Republike Hrvatske te Hrvatskog sabora u postupku donošenja zakona u potpunosti netransparentan, što će u konačnici rezultirati nekvalitetnim zakonima. Posljedice takvog postupanja snosit će građani Republike Hrvatske. Također, Hrvatski sabor pretvoren je u tijelo koje usvaja zakone po nalogu Vlade, bez rasprava i bez obzira na činjenicu kako je Vlada odgovorna upravo njemu.

U prilog našim tvrdnjama govore sljedeće činjenice:

Od 4. srpnja 2007. do danas, Vlada Republike Hrvatske održala je 5 sjednica, tj. gotovo 1 sjednicu po radnom danu, na kojima je doneseno 37 akata (21 zakonski prijedlog te 16 drugih akata), a od kojih je većina upućena u Hrvatski sabor. Dnevni redovi sjednica kao i pripadajući akti objavljivani su na internet stranicama Vlade RH tek nakon usvajanja na predmetnim sjednicama, čime je zainteresirana javnost bila zakinuta za pravovremene informacije o tome koji će akti biti upućeni u saborsku proceduru.

Hrvatski je sabor, u istom vremenu od tjedan dana, dnevni red dopunio s 33 točke dnevnog reda, a raspravio je 65 točaka dnevnog reda i to prema principu „otvaram raspravu – zatvaram raspravu”. Nastavno, podaci Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskog sabora pokazuju kako se većina zakona i inače donosi po hitnom postupku, pri čemu se dodatno umanjuje mogućnost rasprave ne samo na sjednici, već i u matičnim odborima.

Nerazumna brzina u proceduri očituje se i u postupku izbora sudaca Ustavnog suda. U strelovitoj brzini kojom se odvija izbor sudaca gubi se transparentnost samog procesa, a javnost neće imati dovoljno vremena da primjereno upozna kandidate za suce Ustavnog suda i o njima raspravlja.

Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu i zastupnike u Hrvatskom saboru da budu svjesni svoje odgovornosti pri donošenju zakona te da otvaraju kvalitetne rasprave o prijedlozima zakona u Saboru, ali i uključuju širu javnost u proces pisanja zakona. Sve bi to u konačnici rezultiralo donošenjem kvalitetnijih zakona, a samim time i omogućilo jačanje povjerenja građana u rad državnih institucija.

Zahvaljujemo na objavi.
Dragan Zelić, zamjenik predsjednice

chevron-right