KRŠENJE PRAVILNIKA O JAVNOSTI RADA HRVATSKOGA SABORA I RADNIH TIJELA

16. listopada 2007.

Poštovani gospodine Predsjedniče, ovim putem želimo upozoriti kako je došlo do kršenja odredbi Pravilnika o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela od strane saborskih službi. Republika Hrvatska
Hrvatski sabor
n/r. g. Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskog sabora

U Zagrebu, 27. travnja 2007.

Poštovani gospodine Predsjedniče,

ovim putem želimo upozoriti kako je došlo do kršenja odredbi Pravilnika o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela od strane saborskih službi.

Naime, novinarka tjednika Varaždinske vijesti, Helena Puljiz, obavijestila nas je kako joj Služba za odnose s javnošću Hrvatskoga sabora odbija izdati akreditaciju za praćenje rada Sabora s obrazloženjem da pripada maloj redakciji.

Podsjećamo da su, sukladno Pravilniku, sjednice Sabora i njegovih radnih tijela javne, a odredbe članka 12. Pravilnika o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela propisuju jednostavnu proceduru registriranja novinara za praćenje rada Hrvatskoga sabora kako slijedi:
„Novinari – izvjestitelji iz Sabora kao i fotografi (fotoreporteri) i snimatelji koji prate novinare – izvjestitelje registriraju se u Službi na temelju pisanog zahtjeva njihovog uredništva. U zahtjevu se navodi ime i prezime novinara, datum rođenja, ime oca, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice i prilaže fotografija.
Na temelju podnijetog zahtjeva novinaru se izdaje registracijska kartica na kojoj se nalazi ime i prezime, fotografija novinara, naziv medija i oznaka »novinar«.“

Naime, Pravilnik ne predviđa diskrecionu ocjenu podjele novinara na one koji redovno ili češće prate rad Sabora i one koji rjeđe prate rad Sabora, niti na novinare iz velikih i malih redakcija.

Ovakvo nedopustivo kršenje Pravilnika o javnosti rada Hrvatskoga sabora ugrožava dosad postignute standarde otvorenosti najvišeg predstavničkog tijela.
Ovakvim neopravdanim činom ujedno se šalje poruka kako se Sabor zatvara pred javnošću.

Nadamo se da će saborske nadležne službe ispraviti svoju odluku, da će Sabor i dalje ostati posebno obazriv prema sličnim pitanjima te da će podizati svoje standarde otvorenosti prema građanima i javnosti.

Srdačan pozdrav,

Dragan Zelić
zamjenik Predsjednice GONG-a

chevron-right