VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

13. listopada 2007.

GONG je u nekoliko navrata pismeno te usmeno upozorio Vladu RH na lošu praksu nepravovremenog objavljivanja sadržaja prijedloga zakona i ostalih odluka na internet stranicama Vlade RH.

GONG je u nekoliko navrata pismeno te usmeno upozorio Vladu RH na lošu praksu nepravovremenog objavljivanja sadržaja prijedloga zakona i ostalih odluka na internet stranicama Vlade RH. Naime, uočili smo kako se na dan sjednice Vlade RH objavljuje isključivo dnevni red, dok se popratni materijali objavljuju s minimalno dvodnevnim zakašnjenjem.

Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da građanima nije omogućeno prisustvovanje sjednicama Vlade RH, dolazimo do zaključka kako je pravovremeno objavljivanje cjelovitih materijala za pripadajuću sjednicu od iznimne važnosti za praćenje rada Vlade RH te za transparentnost rada iste.

GONG je u veljači 2008. zajedno s nekoliko nevladinih organizacija (B.a.B.e., Centar za mirovne studije, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, Zeleni forum, ZaMirNET) uputio otvoreno pismo Hrvatskom saboru i Vladi tražeći:

- da na svojim web stranicama dva dana unaprijed objavljuje potpuni dnevni red svojih sjednica, sve one dokumente o kojima će raspravljati, a koji nisu klasificirani oznakom tajne, kao i izvještaje po svakoj točki i odluci nakon svake sjednice Vlade;
- da sve odluke o dodjeli proračunskih sredstava javno objavljuje na svojim web stranicama, budući da se radi o javnim sredstvima i da javnost ima pravo znati kome Vlada dodjeljuje ta sredstva, za što i u kojim iznosima.

Tijekom 2008. godine GONG je pratio transparentnost rada Vlade Republike Hrvatske. Na temelju rezultata za prvih šest mjeseci, izrađen je polugodišnji izvještaj koji je objavljen 28. kolovoza 2008. godine, a početkom 2009. godine objavljen je godišnji izvještaj s komparativnim prikazima i preporukama. Izvještaj se može pronaći ovdje.

Za potrebe izrade izvještaja, praćene su otvorene, zatvorene i telefonske sjednice Vlade. Redovito su pregledavane internetske stranice Vlade, vladina priopćenja za javnost, novosti, zakoni, a u nekoliko navrata od Vlade su zatražene odluke sa sjednica Vlade i pojašnjenja oko objave dokumenata na internetskim stranicama.

Tijekom 2008. godine Vlada na svojim internetskim stranicama, u dijelu „Sjednice i odluke Vlade RH“, nije objavila dnevne redove i materijale s ukupno 14 sjednica od kojih se za 10 sjednica pretpostavlja da se radi o telefonskim sjednicama.

Od ukupno 62 sjednice u 2008. godini, Vlada je održala 34 sjednice dijelom zatvorene za javnost, što znači da je preko 50% Vlada odlučivala u tajnosti, iako bi tajnost trebala biti tek izuzetak, a ne pravilo.

Dok je Vlada u prvom polugodištu 2008. godine sa zatvorenih sjednica izvještavala samo o imenovanjima i razrješenjima, nakon objavljivanja GONG-ovog izvještaja Vlada počinje objavljivati iscrpnija priopćenja sa zatvorenih sjednica što se može vidjeti iz usporedbe prvog i drugog polugodišta u nastavku.

GONG je u drugom polugodištu 2008. godine pronašao Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe državnog proračuna za siječanj - lipanj 2008. godine, a naknadnom provjerom, utvrđeno je kako se isti dokument nalazi i na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora (www.sabor.hr/fgs.axd?id=12378). Izvješće se ne nalazi na vidljivom i lako dostupnom mjestu, a, također, Izvješće nije objavljeno na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno Izvješću Vlada je u prvom polugodištu 2008. godine svojim rješenjima dodijelila 50.913.148,58 kuna različitim korisnicima, dok je ministar financija odobrio dodjelu 40.000,00 kuna.
Za prvih pola godine, iz proračunskih zaliha ukupno je isplaćeno 180.490.489,52 kune!
Sredstva su dodijeljena netransparentno, protivno dobroj demokratskoj praksi i Vladinom zagovaranju štednje te bez jasnih kriterija dodjele sredstava.

U sklopu GONG-ovog ovogodišnjeg istraživanja o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, od Vlade je zatražena preslika svih točaka dnevnih redova sa zatvorenih dijelova sjednica Vlade Republike Hrvatske tijekom trenutnog mandata Vlade. Dobiven je odgovor da su svi dnevni redovi sa zatvorenih sjednica Vlade Republike Hrvatske označeni određenim stupnjem tajnosti temeljem Poslovnika Vlade.

Poslovnik navodi da od javnosti mogu biti izuzeti samo oni materijali koji su označeni kao službena, vojna ili državna tajna (čl. 50. Poslovnika). No, materijale u smislu Poslovnika te u smislu ustavnih odredbi o pripadnosti vlasti narodu treba tumačiti kao sadržaj onoga o čemu Vlada Republike Hrvatske raspravlja na dijelovima sjednica zatvorenih za javnost, a nikako se takva formulacija ne bi smjela proširivati i na sam dnevni red sjednice Vlade.
I u ovom slučaju Vlada je tužena Upravnom sudu koji je utvrdio da su dnevni redovi označeni stupnjem tajnosti.

GONG je u 2009. ponovno zatražio dnevne redove sa svih zatvorenih sjednica Vlade nakon čega je Vlada tražila dopunu GONG-ovog zahtjeva u smislu da se treba navesti koje sjednice. GONG je ponovio svoj upit navodeći sve brojeve sjednica Vlade i datume održavanja, ali je Vlada utvrdila da su dnevni redovi tajni. GONG je ponovno tužio Vladu Upravnom sudu koji je ustvrdio da nije poštovana procedura prilikom podnošenja zahtjeva.

chevron-right