2004. - Dodatni i ponovljeni izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

26. rujna 2007.

Ponovljeni i dodatni izbori održali su se u ukupno 162 jedinice lokalne i područne samouprave, od ukupno 413 raspisanih (39,22%). Za sve vrste izbora predloženo je ukupno 1 514 kandidata, a pravo glasa imalo je ukupno 173 409 birača.

Ponovljeni i dodatni izbori održali su se u ukupno 162 jedinice lokalne i područne samouprave, od ukupno 413 raspisanih (39,22%). Za sve vrste izbora predloženo je ukupno 1 514 kandidata, a pravo glasa imalo je ukupno 173 409 birača.

Izbore je promatralo 99 promatrača GONG-a raspoređenih u 48 mobilnih promatračkih ekipa GONG-a na, koje su do tijekom izbornog dana obišle 395 biračkih mjesta od ukupno 415 biračkih mjesta.

Izborni dan protekao je u tolerantnoj i demokratskoj atmosferi, uz poštivanje izbornih pravila i profesionalan rad biračkih odbora, no uz vrlo slab odaziv birača.

Održavanje izbora u samo 39% jedinica za koje su raspisani izbori zbog nekandidiranja te slab odaziv birača pokazuju da javnost nije u dovoljnoj mjeri upoznata sa konkretnim radom samih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Državno izborno povjerenstvo i Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske u više su navrata pozvali birače na izbore.
No, odaziv birača uvijek je rezultat rada samih kandidata, odnosno kandidiranih udruga i stranaka, koje imaju ključnu ulogu u motiviranju birača za izlazak na izbore.

--------------------------------------

Izvještaj GONG-a o dodatnim i ponovljenim izborima za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina 2004. preuzmite ovdje (181 KB)

chevron-right