46 organizacija civilnog društva uputilo preporuke za obranu demokracije Europskoj komisiji

30. ožujka 2023.
46 organizacija civilnog društva uputilo preporuke za obranu demokracije Europskoj komisiji 1
Izvor: European Partnership for Democracy

Ususret novom paketu mjera za obranu demokracije, koji je najavila Europska komisija, Gong je zajedno s 45 europskih organizacija civilnog društva potpisao otvoreno pismo s nizom relevantnih preporuka. U pitanju je inicijativa European Partnership for Democracy, a cilj preporuka jest osigurati da sve mjere unutar paketa doprinose stvarnom jačanju temeljnih prava te da nadilaze postojeće političke inicijative na razini Europske unije.

Gong i druge potpisane organizacije svakodnevno se suočavaju s izazovima za demokraciju i vladavinu prava, a iskustva nam pokazuju da je za obranu ovih načela nužno djelovati kroz niz područja. U svojim preporukama naglašavamo važnost mjera koje obuhvaćaju civilno društvo, građanski prostor i aktivno građanstvo, europske izbore, dezinformacije, online javnu sferu, nezavisne medije i strano uplitanje te sukladno tome pozivamo Europsku komisiju da:

  • Osigura otvoren i pluralistički prostor civilnog društva, pružanjem dugoročnog, održivog i operativnog financiranja, promicanjem vrijednog rada organizacija civilnog društva i uklanjanjem stigme vezane uz organizacije koje primaju prekogranična sredstva.
  • Uključi građanke i građane u proces donošenja odluka i potakne dijalog s njima na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.
  • Osnaži građansko obrazovanje u područjima aktivnog građanstva, demokracije, europskih i nacionalnih kompetencija, populizma, online i offline dezinformacija, vijesti i medija, digitalne pismenosti, temeljnih prava i vrijednosti EU-a te poštivanja manjina.
  • Razvije različite oblike potpore za transparentnu provedbu europskih parlamentarnih izbora 2024. (i onih nakon), uključujući nezakonodavnu podršku poštenim i etičnim digitalnim kampanjama, kibernetičkoj sigurnosti na izborima, transparentnom političkom financiranju i razmjeni praksi.
  • Primijeni postojeće pravne okvire u borbi protiv dezinformacija, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), Zakon o digitalnim uslugama (DSA) i Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija. Sve mjere i zakonodavne inicijative moraju se uskladiti s temeljnim pravima i međunarodnim standardima ljudskih prava, a posebno s pravom na slobodu izražavanja i informiranja.
  • Prepozna rizike povezane s informacijama o izborima i pruži odgovore prilagođene kontekstu te da se pobrine da Zakon o umjetnoj inteligenciji u potpunosti štiti građane od masovnog biometrijskog nadzora, prediktivnog policijskog nadzora i drugih praksi koje neopravdano ograničavaju temeljna prava.
  • Izgradi poticajno okruženje za razvoj nezavisnih medija u Europi i šire nadovezujući se na Direktivu protiv SLAPP tužbi i predloženi Europski akt o slobodi medija. Zaštita novinara i novinarki te drugih medijskih djelatnica mora se osigurati uspostavom neovisnih regionalnih platformi za izvještavanje.
  • Pri suočavanju s pitanjem stranog uplitanja vodi računa o temeljnim ljudskim pravima i štititi ih, uključujući pravo na prijenos i primanje informacija te slobodu okupljanja i udruživanja.

Opsežnije obrazloženje preporuka i popis potpisanih organizacija potražite u tekstu pisma.

chevron-right