Građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji: Žuto na semaforu?

01. prosinca 2022.
Građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji: Žuto na semaforu? 1

Gong će u Lepoglavi 07. prosinca 2022. godine u 12:45 sati, u prostoru Nezavisne udruge mladih, održati svoj treći po redu strukturirani dijalog donositelja odluka, ravnatelja, nastavnica, učenica i učenika i zainteresiranih građana.

Građanski odgoj i obrazovanje su ključni za razvoj mladih učenika i učenica u demokratski odgovorne i obrazovane građane i građanke, koje će kao takve osigurati kvalitetnu budućnost djece, mladih, a i u konačnici -cijelog društva. Upravo je zato problematična činjenica da implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u Varaždinskoj županiji i Gradu Lepoglavi već neko vrijeme čeka na “žutom”.

Tijekom rasprave s govornicama i govornicima i učenicama i učenicima pokušat ćemo dobiti odgovore na ova pitanja: 

  • gdje se trenutno nalaze Varaždinska županija i Grad Lepoglava po pitanju uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja, 
  • možemo li detektirati poteškoće koje su se pojavile i stavile na čekanje uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, 
  • kakvo je stanje stvari u školama, 
  • jesu li nastavnice i nastavnici spremni za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja,
  • koliko su učenice i učenici zaista upoznati s tim što je Građanski odgoj i obrazovanje, te mogu li organizacije civilnog društva biti korisne u pripremi terena za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja.

 ????????? i govornice:

Hrvoje Kovač, Predsjednik Gradskog vijeća Lepoglave

Matea Štebih, pedagoginja OŠ „Ante Starčevića“

Tanja Mravlinčić, Savjet mladih Grada Lepoglave

Mihaela Špiljak, u ime Nezavisne udruge mladih Lepoglava

Raspravu moderira Damira Brunac, iz Gonga

Građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji: Žuto na semaforu? 2
Građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji: Žuto na semaforu? 3
chevron-right