Sudjeluj na online predavanju “Politika u digitalnoj kulturi: memeovi moći”!

04. veljače 2022.
Sudjeluj na online predavanju “Politika u digitalnoj kulturi: memeovi moći”! 1

Gong, u suradnji s Centrom za mlade CK13, poziva sve mlade iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, u dobi od 18 do 30 godina, na online predavanje “Politika u digitalnoj kulturi: memeovi moći”, koje će se održati u četvrtak, 10.02.2022. u 18h preko Zoom platforme.

U prošlosti je politika bila isključivo ograničena na političku arenu, dok se političkim djelovanjem smatralo samo glasanje, što predstavlja najformalniji oblik političkog sudjelovanja. Kako se kroz vrijeme koncept političkog djelovanja razvijao, i sam je čin komunikacije – raspravljanje i rasprava o politički relevantnim temama – postao političko djelovanje – kroz način na koji utječemo jedni na druge i postižemo promjene u percepciji svijesti.

Za takvu je evolucije značajnu ulogu imao internet, jer su smanjenje troškova komunikacije, povećanje mogućnosti povezivanja s drugima, kao i širenje dostupnosti informacija, pridonijeli razvoju novih oblika političkog djelovanja i utjecaja na političke procese. Ali na ovaj način je također moguće i širenje nepoželjnih političkih trendova, kroz omogućavanje izoliranim političkim skupinama s margina da se povežu i organiziraju.

Jedan od načina na koji to čine je putem stvaranja i dijeljenja memeova. Iako se memeovi na prvi pogled mogu smatrati neozbiljnim, duhovitim i nepolitičkim fenomenom, pomoću njih se pojedinci mogu organizirati u zajednice koje svoje djelovanje temelje na manipuliranju, koristeći svoj humor za društvenu ili političku kritiku, najčešće u obliku suptilne ili subverzivne ironije, sarkazma i parodije.

U predavanju će se preispitati "meme kultura", njezin razvoj i načini na koje se memeovi koriste u političke svrhe, kao i koliko utjecaj imaju na nove generacije i njihovo formiranje mišljenja. Sudjelovanjem na predavanju, sudionice će steći znanje za prepoznavanje konteksta, konotacija, poruka i implikacija meme komunikacije, kao i prepoznavanje njihovih problematičnih i zlonamjernih aspekta, te će kroz praktični dio rada biti inspirirani za stvaranje društveno odgovornih memeova i sličnih sadržaja na internetu.

Očekivano trajanje predavanja je 120 minuta, a predavanje će održati Matej Mikašinović-Komšo iz Gong-a. Više informacija o eventu možete pronaći ovdje.

Tko se sve može prijaviti?

Poziv za sudjelovanje u predavanju je otvoren za sve koji imaju manje od 30 godina, a žive u Srbiji, Hrvatskoj ili Sloveniji.

Do kada i kako se prijaviti?

Možete se prijaviti za sudjelovanje putem sljedeće poveznice.
Prijave su otvorene do srijede, 09. veljače u 15h, a potvrdu o sudjelovanju i link za Zoom predavanje ćete dobiti do kraja tog dana.

O projektu

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je osnažiti ulogu mladih u izravnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, te im omogućiti razvoj cjeloživotnih vještina koje će im omogućiti odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu te ih motivirati za razvoj vlastitih projekata i inicijative. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hrvatska), Centar mladih CK13 (Srbija) i Danas je novi dan (Slovenija).

Sudjeluj na online predavanju “Politika u digitalnoj kulturi: memeovi moći”! 2
chevron-right