Gong u Saboru: predstavile smo rezultate o transparentnosti i otvorenosti rada Sabora

23. rujna 2021.
Gong u Saboru: predstavile smo rezultate o transparentnosti i otvorenosti rada Sabora 1
Foto: Wikipedia

Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac primila je danas predstavnice Gonga. Tema sastanka su rezultati istraživanja o radu Hrvatskoga sabora na područjima otvorenosti i transparentnosti u odnosu na druge parlamente u regiji.

Potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac pozvala nas je da predstavimo rezultate istraživanja Regionalni index otvorenosti kojim je otvorenost Sabora uspoređivana s parlamentima u pet drugih država regije.

Istraživanje je potpredsjednica Glasovac ocijenila korisnim za daljnje unapredjenje rada Sabora i njegovu veću otvorenost prema građanima i građankama.

Rezultate istraživanja Gong će objaviti na Dan prava na pristup informacijama u utorak, 28. rujna.

Gong u Saboru: predstavile smo rezultate o transparentnosti i otvorenosti rada Sabora 2

chevron-right