Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela

15. rujna 2021.
Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela 1
foto: UNSPLASH/Christian Lue/Cytonn Photography

Gong je pozvao hrvatske europarlamentarce i europarlamentarke da glasaju za osnivanje etičkog tijela Europske unije koje bi na vlastitu inicijativu pokretalo istrage o mogućim sukobima interesa ili “revolving door“ slučajevima  za povjerenike_ce, europarlamentarce_ke i ostalo EU osoblje.

Odlazak visokih dužnosnika EU na pozicije lobista velikih kompanija vrlo je slabo reguliran. Postojeća pravila o njihovom prelasku osmišljena su kako bi spriječila rasprodaja insajderskog znanja iz institucija EU-a financijski moćnim interesima, no praksa Europske komisije pokazuje kako su samo u 2019. godini od 363 zahtjeva bivših dužnosnika EU-a za preuzimanje sljedećeg posla odbačena samo 3 zahtjeva.

Nakon skandaloznih prelaska bivšeg predsjednika Komisije Manuela Barrosa u investicijsku banku Goldman Sachs i bivše povjerenice za digitalne poslove Neelie Kroes u Uber, Komisija je produžila razdoblja hlađenja. Nažalost to je i dalje nedovoljno da spriječi lobistička djelovanja bivših dužnosnika i sukobe interesa što narušava povjerenje europskih građana u EU institucije.

Rješenje je novo etičko tijelo?

Novo etičko tijelo EU-a, prema prijedlogu, moglo bi na vlastitu inicijativu pokrenuti istrage o mogućim sukobima interesa ili “revolving door“ slučajevima za povjerenike, europarlamentarke i ostalo osoblje.

Etičko tijelo EU-a pokretalo bi istrage na temelju informacija zaprimljenih od trećih strana, poput novinarki, organizacija civilnog društva, zviždačica ili europske ombudsmanice. Iako bi dužnost odlučivanja o sukobu interesa kandidata_kinja za povjerenike_ce prije saslušanja i dalje ostala u nadležnosti Odbora za pravna pitanja, predloženo etičko tijelo trebalo bi imati pristup administrativnim dokumentima kako bi pomoglo Odboru pri donošenju odluka.

Nažalost, ovo tijelo ne bi imalo mogućnost izricanja sankcija, no doprinijelo bi podizanju svijesti davanjem smjernica o etičkim pitanjima, odnosno imalo bi savjetodavnu ulogu sa sposobnošću davanja preporuka, uključujući i o sukobu interesa. Radilo bi u suradnji s nacionalnim tijelima i drugim nadležnim tijelima i agencijama EU-a, poput OLAF-a i EPPO-a.

Ideja o osnivanju nezavisnog etičkog tijela zajedničkog za sve institucije EU potekla je od nevladinih organizacija, a podržali su je svi vodeći kandidati i kandidatkinje za mjesto predsjednika Europske komisije uoči europskih izbora 2019., uključujući i aktualna Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Što može bolje - preporuke civilnog društva

Transparency International i partnerske organizacije ističu kako prostora za poboljšanje ima, primjerice u mogućnosti pokretanja postupaka i provođenju istrage o svim slučajevima sumnje na kršenja etičkih pravila, stvarnih i uočenih kršenja etičkih pravila, na temelju informacija koje je etičko tijelo steklo vlastitim praćenjem ili primio od trećih strana. Izuzetno je važno da etičko tijelo ima moć donošenja obvezujućih odluka u slučaju osoblja. Kada se radi o povjerenicima, ove bi se odluke mogle poništiti samo većinom glasova na kolegiju, a kad su uključene zastupnice u Europskom parlamentu odluke bi se mogu poništiti samo većinom glasova na plenarnoj sjednici. 

Smisao novog etičkog tijela bio bi zamijeniti sva druga etička tijela na razini EU odgovorna za osoblje, povjerenike-ce i članove-ce Europskog parlamenta. Ono bi bilo komplementarno s drugim nadzornim i izvršnim tijelima, poput Europskog ombudsmana i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), ali bi svi imali različite i zasebne mandate.  

Prijetnja da se amandmanima EPP-a etičko tijelo oslabi

Amandmani Europske pučke stranke smjeraju oslabiti etičko tijelo ograničavanjem njegovih istražnih ovlasti i odgađanjem njegove uloge pri provjeri sukoba interesa kandidata za funkciju povjerenika tako da bi tijelo moralo čekati odobrenje parlamentarnog odbora za pravne poslove, umjesto da automatski pristupi provjeri kandidata.

Upravo smo zato apelirali na eurozastupnice da podrže osnivanje tijela, no odbace predložene amandmane EPP-a s ciljem da etičko tijelo zaživi u punom kapacitetu jednog od glavnih EU antikorupcijskih tijela. Cjelovito pismo hrvatskim zastupnicima i zastupnicama pronađite u nastavku.

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela 2
Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela 3
Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela 4
chevron-right