Zaustavite tužbe protiv branitelja javnog interesa

08. lipnja 2020.

119 organizacija civilnog društva, među njima i Gong, pozvalo je Europsku uniju da zaustavi tužbe protiv pojedinaca i organizacija koji pozivaju na odgovornost one na pozicijama moći.

EU mora stati na kraj strateškim tužbama protiv sudjelovanja javnosti (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP). To su tužbe pokrenute od strane moćnih aktera (npr. tvrtki, javnih službenika u privatnom svojstvu, itd.) kako bi se zastrašilo i ušutkalo one koji govore u javnom interesu. Tipični tuženici su čuvari demokracije: novinari_ke, aktivistkinje, neformalna udruženja, akademici, sindikati, medijske organizacije i organizacije civilnog društva.

Ove tužbe prijetnja su pravnom poretku EU-a i to prijetnja demokraciji i fundamentalnim pravima, pristupu pravdi i pravosudnoj suradnji, provođenju EU prava u sferi unutarnjeg tržišta i zaštite EU proračuna te prijetnja slobodi kretanja.

Organizacije civilnog društva pozivaju EU da usvoji komplementarne mjere kako bi se zaštitili oni pogođeni ovim tužbama.  Među mjerama je i usvajanje direktive protiv SLAPP tužbi, reforme određenih regulacija te podrška svim žrtvama tužbi.

Kratki policy paper pronađite ovdje.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Zaustavite tužbe protiv branitelja javnog interesa 1

chevron-right