Učimo ih za njihovu budućnost – kao aktivne građanke i građane

15. travnja 2020.

Gongove jednodnevne edukacije „Participacija europskih građana“ za učitelje_ice održane su 31. siječnja 2020. u prostoru RiHub-a u Rijeci, te 12. ožujka u OŠ Bedekovčina u Bedekovčini.

Cilj provedbe modula bio je omogućiti i unaprijediti potrebne vještine nastavnika_ca za poučavanje o sudjelovanju građana i građanki u donošenju odluka na razini RH i EU, odnosno, razvijanje kompetencija za poučavanje učenika o aktivnom europskom građanstvu.

Ključni pojmovi i teme na koje se trening odnosio bili su: građani_ke, aktivno građanstvo, građanska participacija, oblici građanske participacije – izbori, referendum, građanska inicijativa, referendum, prosvjedi/protesti, volontiranje, bojkot, građanski neposluh, participacija mladih, Hartove ljestve participacije, građanstvo EU i prava građana/ki Europske unije, digitalna demokracija, e-participacija, Europske građanska inicijativa (ECI), e-glasanje, izazovi vezani uz korištenje digitalne tehnologije.

Edukacija o participaciji europskih građanki i građana počiva na ideji općeg demokratskog načela participacije kao ideala političkih sustava europskih država,. Demokratsko načelo pretpostavlja da svi pojedinci, potencijalno zahvaćeni nekom kolektivnom odlukom, trebaju imati jednake mogućnosti da utječu na tu odluku. Da bi ovo načelo bilo djelotvorno, pojedinci moraju imati prava da participiraju u kolektivnom donošenju odluka, ali i imati mogućnosti i sposobnosti da donose autonomne odluke o pojedinim pitanjima, to jest imati uvjete za prakticiranje aktivnog građanstva.

Polaznice i polaznici edukacije upoznali su i djelotvorne primjere građanske participacije u primjerima iz recentnog iskustva Hrvatske i drugih europskih država, s naglaskom na mobilizaciju mladih za zaštitu okoliša i zaustavljanje klimatskih promjena.

Provedba edukacijskih programa u 2020. godini u Krapinsko-zagorskoj županiji i Rijeci omogućena je uz financijsku potporu švicarskog fonda Strengthening Croatian-Swiss partnerships for local social and economic growth and development. Sadržaj programa je isključiva odgovornost Gongovih stručnih i znanstvenih suradnica i suradnika.

Učimo ih za njihovu budućnost – kao aktivne građanke i građane 1

Sadržaj edukacija i edukativnih materijala isključiva je odgovornost Gonga.

Učimo ih za njihovu budućnost – kao aktivne građanke i građane 2

chevron-right