Morate brže odgovarati na upite javnosti

27. veljače 2020.

Javna tijela na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini moraju značajno poboljšati svoje komunikacijske kanale te brže odgovarati na upite javnosti.

Nužno je poboljšati komunikaciju građana_ki i javnih institucija diljem Europe. Trenutna situacija potkopava princip prema kojem bi javne institucije trebale služiti javnosti, a ne obrnuto. U mnogim slučajevima, čak i kad postoje ustanovljeni mehanizmi za sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka, javne vlasti ne shvaćaju ove mehanizme ozbiljno, već  se samo usredotočuju na ispunjavanje formalnih zahtjeva za sudjelovanje građana. Ti mehanizmi trebali bi biti inkluzivniji i rezultat bi trebalo biti uspostavljanje otvorenije vladavine koja učinkovito odgovara na upite građanstva.

Ovi uvidi, nastali tijekom provedbe YOU4EU projekta, utvrdili su postojanje snažne potrebe za povećanjem responzivnosti i transparentnost javnih institucija, ali i postojanje adekvatnih mehanizama za sudjelovanje građanki i građana.

YOU4EU Policy preporuke (HR i ENG verzija) predstavljaju glavne zaključke organizacija iz pet zemalja u kojima se YOU4EU projekt provodio (članica Europske unije i zemalja kandidatkinja), kao i niz konkretnih preporuka upućenih Europskoj uniji i nacionalnim vladama. Autori: Beogradska otvorena škola (Srbija), Gong (Hrvatska), Access Info Europe (Španjolska), Institut alternativa (Crna Gora) i PiNA (Slovenija).

Preporuke su rezultat istraživačkih aktivnosti i niza rasprava organiziranih u sklopu projekta YOU4EU - Citizen participacija 2.0. Istraživačke aktivnosti provedene su u razdoblju od prosinca 2018. do srpnja 2019. i uključivale su kampanju na društvenim mrežama, putem kojih su se prikupljala pitanja građana_ki za razne aktere i donositelje_ice odluka, nakon čega su prikupljani odgovori dionika na dotična pitanja. Pitanja i odgovore možete pronaći u publikaciji: „50 Questions from You to the EU“.

U sklopu ovog projekta, između rujna i prosinca 2019. organizirana su četiri javna događanja u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji. Sudionici i sudionice na tim događajima imali su priliku razmijeniti mišljenja o glavnim izazovima za uspostavljanje transparentnog i uključivog društva na nacionalnoj i na razini EU. Temeljem ovih rasprava uobličene su preporuke za donositelje odluka na nacionalnoj i EU razini.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Morate brže odgovarati na upite javnosti 1Morate brže odgovarati na upite javnosti 2

chevron-right