Građanskim odgojem do boljeg društva za mlade

06. studenoga 2019.

Kuća ljudskih prava Zagreb, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Gongom i Varaždinskim underground klubom, poziva mlade u dobi od 18 do 29 godina na sudjelovanje u projektu “GO do boljeg društva za mlade”.

O projektu

Kroz projekt GO do boljeg društva za mlade! sudionici/e sudjeluju u nizu edukativnih i zagovaračkih aktivnosti u području građanskog obrazovanja, ljudskih prava, demokracije i građanskog aktivizma te u volonterskim aktivnostima u partnerskim organizacijama na projektu.

Građanski odgoj i obrazovanje međupredmetna je tema i/ili zaseban predmet koji omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. U svojem programu obuhvaća društvenu, ljudskopravnu, političku, (inter)kulturalnu, gospodarsku i ekološku dimenziju. Više o građanskom odgoju i obrazovanju možete pronaći ovdje.

Strukturirani dijalog je proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade. Pomoću strukturiranog dijaloga mladi mogu izravno utjecati na donošenje odluka, a institucije mogu svoje odluke temeljiti na stvarnim potrebama mladih. Više o strukturiranom dijalogu možete pronaći ovdje.

Ciljevi projekta su: 

  1. Razviti preporuke za uvođenje i razvoj građanskog odgoja i obrazovanja u formalnom obrazovnom sustavu u RH. 

  2. Osposobiti mlade za provođenje aktivnosti strukturiranog dijaloga i organizacija javnih događaja u formi strukturiranog dijaloga kroz edukacijske, mentorske i volonterske aktivnosti.

Sudionici/e

Partnerske organizacije pozivaju mlade iz Osječko-baranjske, Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba u dobi od 18 do 29 godina, koji su motivirani proširiti vlastita znanja i vještine u području građanskog obrazovanja, ljudskih prava, demokracije i građanskog aktivizma.

Aktivnosti

U sklopu projekta, mladi će sudjelovati na jednodnevnom seminaru o građanskom obrazovanju i aktivizmu, trodnevnoj edukaciji o ljudskim pravima, demokraciji, globalnom i građanskom obrazovanju, te na dva strukturirana dijaloga o uvođenju građanskog odgoja u srednje škole u Hrvatskoj.

Prva aktivnost odnosno Seminar pripreme i mentorstva za strukturirani dijalog o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja održat će se 29.11.2019. godine u Zagrebu u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb (Selska cesta 112a/c) od 09 do 18 sati. 

Sudjelovanje na projektnim aktivnostima je besplatno za sve sudionike. Organizatori snose sve troškove putovanja, prehrane, noćenja kao i druge troškove vezane za izvedbu projekta. 

Kako se prijaviti

Svi/e zainteresirani/e mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu najkasnije do 27.11.2019., putem sljedeće poveznice.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na kontakt@kucaljudskihprava.hr i edu@gong.hr.

Projekt “Građanskim odgojem do boljeg društva za mlade” provodi se u okviru programa Erasmus+ uz podršku i partnerstvo Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Građanskim odgojem do boljeg društva za mlade 1    Građanskim odgojem do boljeg društva za mlade 2

chevron-right