Potpišite apele za europska prava i vrijednosti

02. listopada 2019.

Apelima prema Europskoj komisiji i Parlamentu želimo ukazati na potrebu za snažnim instrumentom u EU namijenjenom civilnom društvu koje se bavi promicanjem demokracije, vladavine zakona i europskih vrijednosti u našim zemljama. Pozivamo i ostale organizacije civilnog društva da nam se pridruže.

Gong se uključio u zagovaračku kampanju za osiguranje financijskog instrumenta EU-a dostupnog civilnim organizacijama za podupiranje promocije demokracije, vladavine zakona i ljudskih prava unutar Europske unije na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini. Zaklada Stefan Batory pokrenula je inicijativu civilnog društva s namjerom da se s novim sazivom Parlamenta i novom Komisijom te predstojećom raspravom u Europskom vijeću o sedmogodišnjem proračunu EU-a obnove napori za osiguranje programa „Prava i vrijednosti“ koji je predložila EK, a koji bi imao adekvatan opseg financiranja, kao i tematski opseg i postupke za odgovor na izazove s kojima se suočavamo u zemljama EU.

Prošle je godine Europska komisija odlučila je da se u programskom periodu 2021.-27. dva programa „Europa za građane“ i „Jednakost prava i građanstva“ dostupnih OCD-ima spoje u jedinstveni program „Prava i vrijednosti“. Opseg programa koji je Komisija predvidjela iznosio je 641 milijun eura, dvostruko manje nego što su predložile OCD. Prijedlog EK-a također je bio razočaravajući s obzirom na tematski opseg, prioritete, prihvatljive subjekte i postupke. To nije olakšalo pristup malim (grassroot) organizacijama, nije prioritiziralo promicanje demokracije i vladavine zakona, te nije predviđalo osnovne/operativne potpore OCD-ima.

Zagovarački napori (apeli, pisma, peticije i rasprave) podržani od strane EGSO-a i skupine zastupnika_ca Europskog parlamenta iz nekoliko zemalja EU-a posvećeni ovom pitanju doveli su do rezolucije Europskog parlamenta kojom se traži povećanje proračuna programa „Prava i vrijednosti“ s izvornih 641 milijuna na 1,83 milijarde eura. Zastupnici su se također osvrnuli i na ostale postulate u pogledu tematskog opsega, kriterija prihvatljivosti i postupaka pristupa.

Pregovori u proljeće i ljeto ove godine u kojima su sudjelovali Europski parlament i Vijeće EU-a rezultirali su dogovorom da se bitno promijeni prijedlog Komisije. Proširili su tematski opseg programa kao i skup prihvatljivih podnositelja zahtjeva osmišljavajući komponentu „Vrijednosti Unije“ koja se fokusira na promicanje demokracije, dobrog upravljanja, vladavine zakona i transparentnosti u javnoj sferi. Programska komponenta „Vrijednosti Unije“ isključivo je posvećena lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim OCD-ima. Ostala područja „Jednakost i nediskriminacija“, „Angažman građana“ i „Borba protiv nasilja (Daphne)“ otvorena su OCD-ima i drugim subjektima - javnim (lokalne vlasti) i komercijalnim (npr. medijima). Nacrt uredbe koji je proizašao iz pregovora Parlamenta i Vijeća EU nema konkretne odredbe o kriterijima podnositelja zahtjeva, procedurama prijave, sufinanciranju i zahtjevima izvještavanja, ali u tekstu dokumenta izričito je istaknuto da „treba obratiti posebnu pažnju na [Dostupnost Programa] organizacijama civilnog društva na transnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući lokalne korporativne organizacije civilnog društva kao i kapacitet korisnika. "

Međutim, u dokumentu se ne navodi opseg Programa. Iznos proračuna nije bio dio pregovora Vijeća Parlamenta i EU-a jer samo države članice EU-a mogu odlučivati o financijskim omotima. Razgovori predstavnika država članica Europske unije o financijskom okviru 2021.-2027. započet će ove jeseni i, nažalost, najvjerojatnije je da referentna vrijednost programa za prava i vrijednosti koja je predstavljena za države članice neće biti 1,83 milijarde eura (s 1 milijardu eura za OCD-e u okviru „Vrijednosti Unije“) koji je preporučio Europski parlament u svojoj rezoluciji usvojenoj u studenom 2018., nego u vrijednosti početnih 641 milijuna eura koje je Komisija predložila.

Potreba za akcijom

Ukoliko ne dođe do znatnog povećanja proračuna programa, novi niz „Vrijednosti Unije“ namijenjen OCD-ovima, kao i program u cjelini, neće imati nikakvog opipljivog utjecaja na EU.

Ključni je izazov u ovoj fazi uvjeriti vlade država članica da povećaju sredstva za program Prava i vrijednosti na razinu koju je preporučio Parlament - 1,83 milijarde eura, što je otprilike u skladu s izvornim prijedlogom OCD-a. Stoga moramo informirati vlade EU o očekivanjima europskog civilnog društva kao i predstaviti ovaj slučaj novom Europskom parlamentu i novoj Europskoj komisiji. Iako će odluku o proračunu donijeti Europsko vijeće, EP i EC mogu igrati potpornu ulogu u našoj kampanji za povećanje obujma programa.

Pridružite se:

--- Kampanji usmjerenoj na vlade pojedinih država članica od kojih tražimo da podrže program Prava i vrijednosti u obliku i obujmu koji zagovara i preporučuje EP

Pismom ćemo upozoriti upućeno vlade i članove parlamenata zemalja potpisnica. Tekst pisma (na engleskom) objavljen je ovdje, a možete ga potpisati ovdje. Bilo bi sjajno ako ga potpišete u ime svoje organizacije i distribuirate ga među partnerskim organizacijama kako bismo osigurali što je moguće više potpisa (ovaj put je to bitno!). Također možete pozvati svoje partnerske organizacije i mreže iz drugih zemalja EU-a. Potpise skupljamo do 7. listopada u 12 sati. Pismo, s popisom potpisnika, bit će poslano vladama (i zastupnicima) u roku nekoliko dana nakon roka za potpisivanje.

--- Kampanji usmjerenoj na članove Europskog parlamenta koji ispituju kandidate za povjerenike EU tijekom parlamentarnih saslušanja zakazanih za 30. rujna - 10. listopada (posebno kandidatkinju za povjerenicu Veru Jourovu - saslušanje 7. listopada i Didiera Reyndersa - saslušanje 2. listopada, koji će, ako bude odobren, biti zadužen za provedbu Programa prava i vrijednosti o njihovoj posvećenosti poboljšanju i provedbi programa Prava i vrijednosti u skladu s našim (i Europskim parlamentom) preporukama.

Otvoreno pismo zastupnicima u Europskom parlamentu (ovdje) možete potpisati u ime svoje organizacije ovdje.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

chevron-right